به اشغال قره باغ و سرزمین‌های جمهوری آذربایجان پایان دهید!...

 

نزدیک به سی سال قبل با اشغال قره باغ و بخشهای مهمی از خاکهای جمهوری آذربایجان، حدود یک میلیون نفر آذربایجانی از سرزمین‌های آبا و اجدادی خود رانده شده و شهرها و روستاهایشان به اشغال ارتش ارمنستان در آمدند. واحدهای ارتش ارمنستان با‌‌ کمک ارتش روسیه هر کجا که توانستند اهالی غیر نظامی را کشته، زخمی کرده و به زنان تجاوز نمودند.

این کشتارها در شهر خوجالی صورت قتل‌عام بخود گرفته و ارتش ارمنستان همراه با هنگ موتوریزه ی ۳۶۶ روسیه و باندهای تروریستی ارمنی، نزدیک به هزار نفر غیر نظامی بی دفاع را کشته و بیشتر از هزار و دویست نفر را به اسارت گرفتند.

بعد از سی سال، رهبری کشور ارمنستان‌ علیرغم چندین قطع نامه ی سازمان‌ ملل و دیگر قرارهای نهادهای بین المللی، نه تنها حاضر به تخلیه ی قره باغ و خاکهای جمهوری آذربایجان نشده، بلکه هر از چند گاهی ارتش ارمنستان به مناطق غیر نظامی آذربایجان تجاوز نموده و روستاها و قصبات را بمباران و توپ باران می کند.

در آخرین‌حمله ی ارتش ارمنستان به منطقه ی تووز، چندین سرباز آذربایجانی از جمله یک ژنرال کشته شدند.

مردم و ارتش آذربایجان که از ادامه ی اشغال و عملیات ایذائی ارتش ارمنستان خسته و خشمگین هستتد، از حکومت جمهوری آذربایجان خواهان پایان بخشیدن به این اشغال سی ساله شده اند.

ارتش آذربایجان بعد از عملیات تدافعی اولیه توانسته است که بخش هائی از سرزمین های اشغال شده را آزاد نماید.

بعد از شروع عملیات موفقیت آمیز ارتش آذربایجان، کشورهائی همچون‌ فرانسه و ایالات‌ متحده که سی سال بر تراژدی مردم آذربایجان‌ و رانده شدگان آذربایجانی چشم بسته بودند، ناگهان خواهان آتش بس شده و طرفین را به ادامه ی مذاکرات بی نتیجه ی قبلی فرا می خوانند.

رهبری ارمنستان که تا دیروز دست نشانده ی روسیه محسوب می شد، امروزه در راستای اهداف ایالات متحده در منطقه عمل می کند.

رژیم حاکم بر ایران که وجود جمهوری سکولار آذربایجان را - با سیاست داخلی و خارجی مستقلانه اش - در مرزهای شمالی اش به سختی تحمل می کند، برای تضعیف این‌ جمهوری همیشه در کنار ارمنستان قرار گرفته و در آخرین‌ نمایش مشمئز کننده اش، در سالگرد قتلعام خوجالی برای رهبر ارمنستان در تهران فرش قرمز پهن کرده و در باشگاه آرارات تهران میتینگ تبلیغاتی برگزار کرد.‌ همچنین بیداری ملی آذربایجان‌ جنوبی خواب راحت را از چشمان شوونیست های آریائی - شیعی گرفته است.‌

در روزهای اخیر فیلمها و ویدئوهائی در شبکه های اجتماعی پخش شده اند که ابعاد کمکهای ایران به ارمنستان را بر ملا می کنند.

سازمان‌ ما در این روز های سخت که ملت آذربایجان برای دفاع از تمامیت ارضی کشورشان قربانی می دهد، در کنار کشور برادر و مردم جمهوری آذربایجان قرار دارد.

ما خواهان پایان دادن به اشغال سی ساله ی خاکهای جمهوری آذربایجان‌ و‌ منطقه ی قره باغ هستیم.

همچنین اعلام می کنیم که همراه با مردم آذربایجان جنوبی حمایت دوایر، سازمانها و مجامع شوونیستی ایران، بخصوص بخش هائی از اپوزیسیون را از اشغال قره باغ و خاکهای آذربایجان محکوم‌ می کنیم.

به اشغال قره باغ و سرزمین‌های جمهوری آذربایجان‌ پایان دهید!...

جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان

اول اکتبر ۲۰۲۰