روزجهانی زبان مادری مبارک

Posted: 22 Feb 2019 12:27 AM PST

روزجهانی زبان مادری مبارک
پیام خانم ادری آزرولای، مدیرکل یونسکو به مناسبت روزجهانی زبان مادری:

از نظر یونسکو همه زبان‌های مادری شایسته آنند که شناخته شوند،رسمیت یابند ودر تمام حوزه‌های زندگی و فضای عمومی‌نقش و برجستگی بیشتری به آن‌ها بخشیده شود. اما این چیزی نیست که در عمل اتفاق افتاده باشد. زبان‌های مادری بسیاری لزوما موقعیت زبان ملی را ندارند، موقعیت زبان رسمی‌را ندارند و یا حتی موقعیت زبان آموزشی را ندارند. و همین وضعیت است که می‌تواند موجب کاستن از ارزش بالذات یک زبان مادری و مرگ کامل آن در بلندمدت شود.
در بیستمین سالگرد روز جهانی زبان مادری، ما باید به یاد بیاوریم که همه زبان‌های مادری ارزش‌مند هستند و همه آن‌ها برای برقراری صلح و پشتیبانی از توسعه پایدار ضروری هستند. زبان مادری برای سوادآموزی حیاتی است، زیرا در نخستین سال‌های تحصیل، مهارت‌های بنیادی خواندن و نوشتن و همچنین فرآیند یادگیری را آسان می‌کند. مهارت‌هایی که پایه و اساسی برای رشد شخصی کودکان فراهم می‌کنند.
زبان مادری همچنین بیان منحصر به فردی است از هویت و تنوع خلاق و سرچشمه‌ای از دانش و نوآوری.
هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن مانده است. زبان آموزشی در نخستین سال‌های تحصیل به ندرت به زبان مادری کودکان دانش‌آموز است.
به گفته یونسکو، نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت جهان به نظام آموزشی با زبان مادری یا زبانی که آن را می‌فهمند دسترسی ندارند. و این با وجود مطالعات متعددی است که نشان می‌دهد اولویت دادن به زبان مادری، فرآیند یادگیری عمومی‌و همچنین یادگیری زبان‌های دیگر را تسهیل می‌کند.
مردمان بومی، همیشه خواهان آموزش و نظام آموزشی به زبان مادری خود هستند، همچنان‌که در اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی‌بر آن تاکید شده است. با توجه به این‌ که سال ۲۰۱۹ سال جهانی زبان‌های بومی‌است به مناسبت روز جهانی زبان مادری، من تمام کشورهای عضو یونسکو، همه همراهان و سرمایه‌گذاران در امر آموزش را دعوت می‌کنم حقوق مردمان بومی‌را به رسمیت بشناسند و آن‌ها را در عمل اجرا کنند.

منبع: کانال تلگرامی‌انجمن آذربایجان