تحريم و نه به انتخابات مجلس فرمایشی، نه به جمهوری اسلامی ایران است!...


دیگر بار رژیم در حال گرم ‌کردن تنور انتخابات است.

مجلس شورای ملی که در دوران پهلویهای پدر و پسر جولانگاه فئودالها و عناصر وابسته به دولتهای آمریکا و انگلیس بود، در طول چهل سال حاکمیت اسلامیان نیز، نه مجلسی مرکب از نمایندگان مردم با گرایش های سیاسی و اجتماعی مختلف، بلکه مجمعی از عناصر امنیتی و وابستگان دوایر آشکار و پنهان رژیم بوده است.
با اینکه در طول چهل سالی که از عمر رژیم می گذرد، انتخابات مجلس شورای اسلامی در هيچ دوره اى متعارف و آزاد نبوده است، ولی در دوره های مختلف - تا جايي كه  شكاف هاى موجود در حاکمیت امکان می داد- مردم براى نشان دادن اعتراضات خود و زير فشار گذاردن ج. ا. از آن استفاده می کردند.

در چهل سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای اکثریت نمایندگان وابسته به حناح های حکومتی دراصل تخته پرشی برای وارد شدن به هسته ی سخت حاکمیت اسلامی بوده است. برای نمایندگان وابسته به جناح اصولگرا و شرکایشان، مجلس ارگانی بود برای کنترل و مهندسی خواسته های مردم؛ لذا اکثریت نمایندگان وابسته به این طیف را عناصر امنیتی و نظامی تشکیل می دادند. ایضا برای نمایندگان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی، مجلس جائی بوده است برای جرح و تعديل برخى ويژگى هاى ج. ا. تا فضايی براى تنفس اقشار متوسط به بالا که به آنها رای می دادند، ايجاد بشود.

ولى در مجموع رسالت مجلس حفظ و دفاع همه جانبه از ج. ا. بوده است. اتحاد نمایندگان وابسته به جناح های مختلف در بزنگاههای اصلی حاکمیت اسلامیان، همانند مضحکه ی پوشیدن لباس نظامی سپاه پاسداران توسط اکثریت نمایندگان وابسته به هر دو حناح و بخصوص اصلاح طلبان حکومتی، گویای این رسالت بوده است.

باید اینرا هم خاطر نشان کرد که بعد از حمایت اصلاح طلبان حکومتی از قتلعام مردم در جریان اعتراضهای آبان ماه، اکثریت کاندیداهای آنها بدون  نظارت استصوابی نیز، شانسی برای ورود به مجلس با رای مردم را نداشتند. 
انتخابات پيش رو در حالى برگذار مى شود كه رژيم تنها در سه روز جنش اعتراضات عليه گرانى بنزين در آبان نود و هشت، بيش از هزار نفر از مردم معترض را اعدام خيابانى كرده است. رسوايی دروغ بافی و دغل کاریهای هر دو جناح در مورد ساقط كردن هواپيماى اكرائينى، مردم ناراضی را به خشم و خروش آورده است. بيكارى و گرانى بيداد مى كند. فساد مالی رهبران رژیم ابعادی حیرت آور بخود گرفته است. همه ی اینها باعث آن شده که جنبش عمومى و انقلابى مردم در سراسر كشور نه تنها آرام نمى گيرد، بلكه هر دم بر آتش آن دمیده شده و بر عمق و گسترش آن  افزوده مى شود. مردم ديگر به تغييرات كوچك راضى نيستند و اصل نظام ج. ا. را نشانه گرفته اند.

رژيم از یک طرف می خواهد این انتخابات را همانند چهل سال گذشته به نمایشی از مشروعیت نداشته اش بدل کند و از طرف دیگر با ترس از مردم ناراضی و فشارهای خارجی، تنها وفاداران و ذوب شدگان در ولايت را از غربال شوراى نگهبان گذرانده و منصوب بکند.

لذا بعد از تحریمهای اخیر آمریکا، حوادث آبان ماه، کشته شدن قاسم سلیمانی و سرنگونی هواپیمای اکرائینی توسط سپاه پاسداران، رژیم دیگر اندک تعارف قبلی با مردم را کنار گذاشته به بدنبال ایجاد مجلسی یک دست از عناصر صددرصد وفادار به خود می باشد.

اینگونه است که انتخابات پیش رو عملا به مضحکه ای بدل شده که حتی بخشی از نمایندگان مجلس، حاصل آنرا به سخره، نه در راس امور، بلکه در ته امور می دانند.

 

جنش ملى و دمكراتيك آذربايجان در رابطه با انتخابات مجلس، همواره موضعی اعتراضی داشته و در دوره هاى مختلف براى طرح مطالبات خود و پيش راندن اعتراضات از بستر انتخابات استفاده كرده است. ولی اینبار عدم رغبت به انتخابات مجلس در شهرها، قصبات و روستاهای آذربایجان کاملا مشهود است. غیر از وضعیت اسفبار اقتصادی مردم آذربایجان و مشکلات دیگر که مبتلا به اکثریت مردم ایران نیز می باشد، بی توجهی دولت روحانی به حداقل خواسته های ملی و فرهنگی مردم آذربایجان نیز مزیت بر علت شده است. علیرغم وعده های حسن روحانی، نه از ایجاد فرهنگستان زبان ترکی خبری شد و نه از تدریس زبان ترکی آذربایجانی در مدارس.

رژیم اسلامی که با نظر سنجی های مخفیانه اش از عمق نفرت مردم آذربایجان از حاکمین با خبر است و از عدم شرکت اکثریت مردم آذربایجان و ترکهای ایران در انتخابات پیش رو به وحشت افتاده، با ترفندهای نخ نما سعی در کشاندن مردم آذربایجان به پای صندوقهای رای می کند. انتخاب شعارهائی به زبان ترکی آذربایجانی توسط کاندیداهای دست چین شده، نمایش فیلم هائی به زبان ترکی در جشنواره ی فجر، آزادی نسبی چند هفته ی اخیر برای جشن ها و تئاترهائی به زبان مادری در شهرهای تبریز و ارومیه، از جمله ی این شیوه های مذبوحانه می باشد.

همچنین یکی از ترفندهای رذیلانه ای که رژیم برای کشاندن مردم آذربایجان به پای صندوقهای رای به صورت وسیع از آن استفاده می کند، رو در رو قرار دادن کاندیداهای وابسته به ملت ترک آذربایجان با کاندیداهای وابسته به ملت کرد در شهرهائی همچون ارومیه و بعضی دیگر از شهرهای آذربایجان غربی می باشد. این کاندید ها چه ترک و چه کرد عناصر معلم الحال و فرصت طلبی هستند که با ایجاد ترس و واهمه ی ساختگی، سعی در جمع آوری رای های مردم وابسته به هر دو ملت می نمایند. ترفندهای این چنینی رژیم، هوشیاری فعالین سیاسی هر دو ملت را طلب می کند.

علیرغم جعل آمار توسط استانداریها و فرمانداریهای ایالت های آذربایجان، میزان مشارکت مردم در شهرهای بزرگ آذربایجان در گذشته هیچگاه از سی درصد بالاتر نبوده است. اینبار نیز در شهرهای بزرگ آذربایجان استقبالی از بالماسکه ی خنده آور رژیم نخواهد شد. ولی اینبار باید شهرهای کوچک و قصبات آذربایجان در همه ی ایالتهای آن، نشان دهند که این رژیم قرون وسطائی را نمی خواهند.

 

تحريم همه جانبه و گسترده ی انتخابات توسط مردم آذربایجان و ترکهای ایران نشان خواهد داد که رژیم پایگاهی در میان مردم ما ندارد.

جنبش فدرال - دموکرات آذربایجان در همراهى و همگامی با جنبش انقلابى و دمكراتيك مردم سراسر ایران همه را بويژه زنان و مردان آذربايجانى و فعالين جنبش ملى - دمكراتيك آذربايجان را به بايكوت فعال و همه جانبه ی انتخابات مجلس ج. ا دعوت مى كند.

نه به انتخابات مجلس فرمایشی، نه به کل سیستم جمهوری اسلامی ایران است.

 

جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان

بهمن ۱۳۹۸ / 02-2020