نظر https://iranglobal.info/node/73518

فرستاده شده توسط آ. ائلیار در س., 08/06/2019 - 04:17

این هم دسته گل حزب چپ ما
حرب چپ:
"
حزب ما ضمن تاکید بر لزوم تحصیل زبان فارسی بعنوان زبان اداری و آموزشی مشترک سرتاسری..."

زبان " آموزشی یا تحصیلی"سرتاسری نداریم!
چرا؟
-
زبان آموزشی، زبان رسمی هر واحد فدرال، برای محیط خود است. همین زبان هم زبان اداری آن واحد فدرال است.
-
انتخاب زبان ارتباطی" فقط بین ادارات دولتی در سراسر کشور" باید به رأی عمومی گذاشته شود. با کاندید شدن و کردن چند زبان.
-
زبان اداری سراسری به عنوان یک واحد درسی آموزش داده می شود

ایده حزب چپ در مورد مسئله زبان" فارسریزه کردن جامعه و غیر دموکراتیک" است
یک حزب حق ندارد برای یک جامعه زبان اداری سراسری و آموزشی سراسری انتخاب کرده و جامعه را فارسریزه کند.
میتواند پیشنهاد دهد. دیدگاه های "اعمالی و پیشنهادی" باهم متضادند. کلمه پیشنهاد در جمله غایب است.

زبان فارسی بعنوان زبان اداری و آموزشی مشترک سرتاسری 
چگونه و با چه مدلی؟
منظور گوینده مشخص نیست. لازم است مدل پیشنهادی خود را در مورد حل مشکل زبان ارائه دهد.
--
اگر منظور گوینده این است که: دروس و زبان تحصیلی از کودکستان تا پایان دانشگاه فارسی ست
و زبان ادارات دولتی در سراسر کشور فارسی ست 
که جمله چنین معنایی هم دارد، درست نیست. این فارسریزه کردن جامعه است. و غیر انتخابی، لاجرم غیر دموکراتیک.

---
پیشنهادات برای حل مشکل: زبان ارتباطی کتبی، فقط بین ادارات دولتی

1-
زبان ارتباطی کتبی، فقط بین ادارات دولتی، در سراسر کشور ، از طریق رأی گیری عمومی انتخاب میشود. زبان های فارسی، ترکی، عربی، کوردی، ترکمنی و غیره به رأی گذاشته می شوند.

زبان ارتباطی کتبی و شفاهی بین شهروند و اداره دولتی

2-
زبان ارتباطی کتبی و شفاهی، فقط بین شهروند و ادارات دولتی، زبان شهر وند است. در صورت نیاز اداره دولتی موظف است مترجم آماده کند. زبان کتبی اداره با شهروند زبان رسمی همان اداره است.

زبان ارتباطی شفاهی و کتبی فقط بین شهروندان با هم

3-
زبان ارتباطی شفاهی و کتبی بین شهروندان با هم، در سراسر کشور، اختیاری ست. و خودشان انتخاب می کنند.

4-
زبان کتبی یک اداره دولتی در محل، زبان رسمی محلی ست.
5-
علوم دقیقه مانند فیزیک و ریاضی و پزشکی و غیره، همینطور علوم انسانی از پیش دبستان تا پایان دانشگاه به زبان رسمی محلی خواهد بود. زبان تدریس در برخی دانشگاه ها میتواند یک زبان جهانی( مانند انگلیسی) باشد

6-
هزینه تشکیل آکادمی زبانهای رایج در کشور از بودجه عمومی پرداخت می شود. دولت طبق قانون موظف است امکانات لازم جهت تولد و حیات این مؤسسات مستقل از دولت را فراهم کند

7-
زبانهای خارجی جهانی در مدارس و دانشگاهها نسبت به نیازها تدریس می شوند

(
بهتر است آموزش زبان انگلیسی با روشهای بازی و شادی بخش و راحت و آزاد، بدون فشار به کودک، بدون سیستم نمره دهی، اما با بکارگیری جدیدترین متدهای تدریسی و یادگیری، از دبستان شروع شود. )

8-
زبانهای باستانی مرده و زبانهای جدید ساخته شده توسط زبان شناسی ، نسبت به نیاز ها تدریس می شوند.
---
ق. عیار
مدل پیشنهادی برای تحصیل به زبان مادری در مدارس:
1-
در تمام مناطق ایران، از دوره پیش دبستان تا پایان دوره دبیرستان، تحصیل و مکملات آن، به زبان مادر ی مردم آن مناطق خواهد بود

2-
در مناطق غیر فارس زبان، از کلاس چهارم دبستان تا پایان دوره دبستان، هر هفته ۲ ساعت زبان فارسی به روش نرم و در قالب شعر، سرود، آواز، قصه و داستان، آموزش داده خواهد شد

3-
جهت رعایت عدالت آموزشی ، در مناطق فارس زبان نیز هر هفته ۲ ساعت یکی از زبانها ی مناطق دیگر، به انتخاب خود دانش آموزان، از کلاس چهارم تا پایان دوره دبستان آموزش داده خواهد شد

4-
تحصیل در دبیرستان نیز به زبان مادر ی بوده و آموزش زبان غیر مادر ی (فارسی برای غیر فارس ها و ترکی ، عربی و...برای فارس ها) در جهت کسب مهارت در آن زبان، ادامه خواهد داشت

5-
در مناطق چند ملییتی مثل تهران، مدارس مختص هر ملیت ایجاد خواهند شد

6-
محتوا ی کتابها ی درسی علوم انسانی و اجتماعی هر منطقه با توجه به مختصات تاریخی ، فرهنگی و سنتها و رسوم آن منطقه تهیه و تنظیم خواهند شد.