"آوای تبعید" شماره 2 منتشر شد

دومین شماره "آوای تبعید" هم‌چون شماره پیشین در راستای هدفی که پیش رو دارد، انتشار یافته است. این شماره با همکاری 48 شاعر، نویسنده، محقق و هنرمند منتشر شده است. به نظر "آوای تبعید":

"تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد.

این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می‌گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می‌یابد. می‌کوشد در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تلاش بر این است که صداهای گوناگون فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، چه در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت نویسندگانی که به همکاری دعوت می‌شوند."

همکاران این شماره:

شبنم آذر، جبرا ابراهیم جبرا، پگاه احمدی، مهدی استعدادی شاد، رضا اغنمی، الف. امیدوار، مسعود امیرخلیلی، مزدک بامدادان، عبدالقادر بلوچ، ب.بی‌نیاز (داریوش)، هوشیار پارسی، فریدون تنکابنی، محمد تنگستانی، نسیم خاکسار، هادی خرسندی، هادی خوجینیان، اسماعیل خویی، حسین دولت آبادی، علی‌اکبر دهخدا، اکبر ذوالقرنین، منوچهر رادین، حمیدرضا رحیمی، علی رستانی، حسن زرهی، شراگیم زند، فیروزان زُهادی، سنگسری، اسد سیف، س. سیفی، بهروز شیدا، جواد طالعی، میرزاآقا عسگری (مانی)، علی کامرانی، مسعود کدخدایی، شیوا کُردبچه، فرهنگ کسرایی، عطا گیلانی، فریدون گیلانی، پرویز لک، منوچهر محجوبی، باقر مرتضوی، محمود معتقدی، رضا مقصدی، فرشته مولوی، حمید مهدی‌پور، مجید نفیسی، اسماعیل نوری علاء، پرتو نوری‌علاء، ابراهیم هرندی

شماره دوم آوای تبعید را می‌توانید در آدرس زیر دریافت دارید

https://mega.nz/#!2xZjUYRQ!-e9sF9WEKh4o3QXAsqEnOzgBxzND3Z6tEf6az131rE4

و یا:

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=41626

شماره یک آوای تبعید را می‌توانید اینجا دریافت دارید

https://mega.nz/#!3tgDATCY!hHxIcOhAMlSoxPAyVabuT7JjGOKuJK0-5WtWJDAv3Ek