سطح خواسته هاي ما بايد فراتر رفته و حقوق پايمال شده ملت آذربايجان را هدف قرار دهد

 

اعتراضات بي سابقه ملت آذربايجان به کاريکاتور موهن روزنامه ايران به حدي بود که بايکوت خبري اوليه رسانه هاي عمدتا فارس گرا را مجبور به شکست کرد و آنها را وادار به عکس العمل به اين اعتراضات نمود. هرچند آنها بسيار تلاش مي کنند که اين اعتراضات را تنها يک واکنش احساسي به يک به اصطلاح اشتباه رسانه اي بنمايانند! در حاليکه اين کاريکاتور موهن تنها جرقه اي بود که باعث شد زخمي کهنه سر باز کند و بهانه اي شد تا آذربايجانيان حقوق پايمال شده شان را فرياد کنند.

اما در اين روزها فعالين حرکت ملي آذربايجان بايد با هوشياري و دقت تمام، از فرصت بدست آمده براي بيان هرچه صريح تر خواسته هاي برحق ملت آذربايجان و رساندن آن به گوش رسانه هاي داخلي و خارجي نهايت استفاده را بنمايد. در واقع ما بايد تنها حربه باقيمانده براي مروجين شوونيسم را که با ژستي موذيانه تلاش مي کنند اين اعتراضات را داراي خواستگاهي احساسي و از لحاظ سياسي کم ارزش جلوه دهند، از آنها بگيريم.

براي اين منظور بايد در تمام حرکتهاي اعتراضي در کنار خواستهايي مانند مجازات عاملين توهين و محاکمه عوامل روزنامه، ليستي از خواستهاي فرهنگي، زباني، اقتصادي، اجتماعي و ... به عنوان اصلي ترين اهداف تجمعات اعتراضي در قالب بيانيه ها و طومارها تهيه شده و در اختيار رسانه ها قرار گيرد. شالوده اصلي اين خواسته ها مي تواند همان بيانيه مشهور "آذربايجان سخن مي گويد" باشد. در واقع پيشگامان حرکت ملي آذربايجان مي بايست با بالابردن سطح درخواستهاي خود، اعتراض به کاريکاتور موهن و مجازات عوامل آن را تنها بخش کوچک و فوري درخواستهاي خود نشان داده و خواستهاي اصلي خود را به عنوان مثال، اجراي اصول 15 و 19 قانون اساسي و آموزش علمي زبان مادري خود در مدارس و دانشگاهها اعلام کنند تا بدين ترتيب هر بي سروپايي به خود جرات ندهد که بگويد حتي خود آنها نيز زبانشان را نمي دانند و مجبورند به زبان هاي ديگر (بخوانيد فارسي) بخوانند و بنويسند.

هماهنگي تمام بخش هاي حرکت ملي آذربايجان و تکرار خواسته هاي مشابه در تمام همايش ها و بيانيه ها مي تواند دهان ياوه گوياني را که اين حرکتها را فاقد خواستگاه جدي سياسي و تنها حرکتي احساسي مي نامند ببندد. بهتر است تمام بيانيه ها و قطع نامه ها براي همه رسانه ها و نهادهاي دولتي مرتبط ارسال گردد. همچنين برگزاري يک حرکت اعتراضي بزرگ و مشترک در تهران يا تبريز مي تواند بسيار موثرتر از حرکتهاي کوچک و پراکنده باشد.

در نهايت آنچه بسيار مهم است اين است که اين اعتراضات بايد کاملا مسالمت آميز و بدون خشونت باشد تا بهانه لازم براي سرکوبي اين حرکت مدني ملت آذربايجان را به عوامل شوونيزم ندهد. بديهي است که يک حرکت مسالمت آميز با اهداف مشخص و از پيش تعيين شده که به صورت گسترده و مداوم، در جهت رسيدن به خواسته هاي قانوني و انساني ملت آذربايجان باشد؛ بسيار موثرتر از يک حرکت خشن و احساسي خواهد بود. چرا که سرکوب آن به بهانه حفظ نظم عمومي آسانتر بوده و توجيه آن به عنوان حرکتي احساسي و بدون پايگاه جدي سياسي و اجتماعي کاري آسان براي مروجان شوونيست است.

ياشاسين آذربايجان

                                                                                        آيدين تبريزي