تجمع جمع کثیری از دانشگاهیان آذربایجانی در اعترض به لغو سمینار زبان مادری؛

 

اول زبان مادری، بعد انرژی هسته ای

 

 

 

 

عصر روز پنج شنبه، چهارم اسفندماه، جمع کثیری از دانشگاهیان آذربایجانی با تجمع در جلوی درب شرقی دانشگاه امیرکبیر نسبت به لغو مجوز برگزاری کنگره زبان مادری در این دانشگاه اعتراض کردند.

دست اندرکاران کنگره زبان مادری دانشگاه امیر کبیر می گویند: اگرچه مسئولین دانشگاه از هفته ها قبل موافقت کتبی خود را با برگزاری این کنگره اعلام کرده بودند اما متاسفانه چند روز مانده به زمان برگزاری کنگره، نظر آنان تغییر یافت و شفاها مجوز کنگره را بدون ارایه توضیح خاصی لغو کردند!

اقدام غیرمدنی مسئولین دانشگاه سبب شد تا دانشگاهیان آذربایجانی به رغم اطلاع از لغو مراسم، در مقابل درب دانشگاه تجمع کرده و اعتراض حضوری و کتبی خود را به مسئولین ذیربط منعکس کنند.

در این تجمع که جمع کثیری از دانشگاهیان و دیگر اقشار مختلف مردم حضور داشتند پلاکاردهای متعددی در دست معترضین بود. همچنین تجمع کنندگان طومار اعتراض آمیزی را تسلیم مسئولین دانشگاه کردند.

آقای مجید حسینی بعنوان یکی از اعضای شورای مرکزی مجمع دانشگاهیان آذربایجان، ضمن محکوم کردن لغو بدون توضیح مجوز برگزاری کنگره زبان مادری، اظهار داشت: مسئولین دانشگاه بدانند دوران رضاخان سپری شده است!

این تجمع از ساعت 15 شروع شد و در ساعت 16.30 دقیقه خاتمه یافت.

در این تجمع شعارهای اول زبان مادری- بعد انرژی هسته ای ، شرم اولسون فاشیسته(شرم بر فاشیست)،یاشاسین آذربایجان...سر داده شد.

در انتهای این تجمع، دانشجویان دست در دست هم سرود معروف آذربایجان سنسن منیم علویتیم شان شوکتیم را با صدای رسا همخوانی کردند.

این تجمع بدون تنش خاصی به پایان رسید.

 

 

 

 

سئویل ت.دانشجوی دانشگاه امیر کبیر