طوماراعتراض آمیز صدها شخصیت حقیقی و حقوقی تورک

در دفاع از حقوق مدنی مردم بزرگ آذربایجان

 

 

بدنبال بازداشتهای غیر قابل توجیه و وسیع فعالین هویت طلب تورک در زمستان گذشته، در شهر های مختلف آذربایجان اعم از زنجان، تبریز، مراغه، قم، اهر، خوی، مشکین شهر و اردبیل، صدها شخصیت حقیقی و حقوقی تورک با امضاء طوماری اعتراض آمیز به دفاع از حقوق مدنی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ملت بزرگ آذربایجان پرداختند.

این طومار که با عنوان نامه سرگشاده به ریاست دادگستری استان آذربایجان شرقی منتشر شده، مشخصا با تاکید بر اعمال غیر قانونی صورت گرفته در شهرستان مراغه، خواستار رعایت حقوق شهروندی تورکهای آذربایجان و همچنین توقف اعمال غیر قانونی توسط این نهاد قضائی شده است.

 

خسرو قاسمی... خبرنگار مستقل از تبریز

 

 

بسمه‌تعالي

 

گسترش داد را از خود داد گستري شروع کنيد!

 

تاريخ: 20/11/1384

مطابق با عاشوراي حسيني 1426 هـ. ق.

 

 نامه سرگشاده به؛

رياست محترم دادگستري آذربايجان‌شرقي

 

با سلام

احتراما ما امضاءکنندگان زير به عنوان بخشي از شهروندان آذربايجاني با عنايت به اينکه:

 

1-   بر اساس قانون اساسي و ساير قوانين مربوطه، قوه قضائيه موظف به احقاق حق و فصل خصومت و در مواردي پيشگيري از وقوع جرم است،

2-   طبق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نيز دستگاه قضايي مسئول توسعه قضايي و رفع تبعيض قومي در کشور است،

3-   مستندا به کتب معتبر فقه شيعه و سيره نبي اکرم (ص) و تقريرات امامان معصوم (ع) و قوانين مصوب جمهوري اسلامي، برقراري قسط و قضاوت عادلانه از اهم وظايف حکومت اسلامي در بخش قضا مي‌باشد،

4-   بر طبق شرع مقدس اسلام و قانون اساسي و کنوانسيونهاي مربوط به حقوق بشر که طبق ماده 9 قانون مدني حکم قانون يافته‌اند، اقوام در برابر قانون مساوي بوده، بطوريکه همه آنها اعم از ترک و فارس و کرد و عرب و .... بايد متمتع از حقوق برابر در زمينه‌‌هاي اجتماعي، اقتصادي و قضايي و ... باشند. و لذا هر شهروند ايراني (از جمله ترک‌زبانان ايراني نيز) حق دارند از کليه حقوق مصرح در موارد فوق برخوردار بوده با حفظ و تقويت زبان و فرهنگ و هويت خويش شرافتمندانه کار و زندگي کنند،

 

مع‌الأسف عليرغم راهکارهاي قانوني موجود، آذربايجانيها چه بعنوان فرد و چه به عنوان قوم يا ملت از بسياري از حقوق حقه خود محروم مانده‌اند که از جمله مي‌توان به عدم امکان تحصيل به زبان مادري، عدم امکان اعمال حقوق اقتصادي در بخشهاي مختلف و بطور کلي عدم امکان اعمال اصل حقوق مصرح در کنوانسيونهاي متعدد بين‌المللي مصوب مجلس شوراي ملي و شوراي اسلامي و .... اشاره نمود.

در راستاي استيفاء واعمال حقوق فوق‌الذکر همه‌ساله افراد زيادي اعم از فعالين سياسي،فرهنگي،هنري،اجتماعي، حقوقي گرفتارانواع تضييقات قضايي شده،اکثرا بدون برخورداري از قضاوت عادلانه با ستم مکرراِّ مضاعف قضايي هم مواجه ميشوند.

انتساب عنوانين کيفري نامربوط از قبيل:

تبليغ عليه نظام، تباني جهت برهم زدن امنيت داخلي، جاسوسي، تشکيل احزاب غيرقانوني و عضويت در آن (و بطور کلي عناوين کيفري مصرح در مواد 498 الي 502 قانون مجازات اسلامي و...) و عدم برخورداري از حق انتخاب وکيل دادگستري، عدم بهره‌مندي از دادرسي و محاکمه علني، عدم بهره‌مندي از قضاوت هیات منصفه و.... و بعضا دستگيري بدون احضاريه و همراه با ضرب و شتم و فحاشي و اعمال فشارهاي روحي و رواني به شخص زنداني و در مواردي نيز تهديد اطرافيان و منسوبين نزديک وي......و در مرحله اجرا حکم عدم بهره‌مندي از حقوق زنداني عادي از قبيل استفاده به‌موقع از مرخصي و بهره‌مندي از نهادهاي حقوقي تعليق مجازات، آزادي مشروط و.... از مصاديق بارز و معمول آن مي‌باشد که نمونه زنده و ‌مفتوح آقاي مورد آقاي ياشار حکاک‌پور ميباشد. (شرح آن به پيوست ارائه ميگردد.)

لذا از جنابعالي به عنوان بالاترين مقام قضايي در استان مصرانه خواستاريم دستور فرمايند تا نسبت به اعمال غيرقانوني در بخش قضايي قاطعانه پايان داده، هرگونه مصاديق ظلم و بي‌عدالتي در قوه قضائيه را رفع نمايند.

 

1- ياشار ابراهيم‌زاده، 2- سولماز ابراهيم‌نژاد، 3- ائلمان ابراهيمي، 4- پدرام ابراهيمي، 5- حسن ابراهيمي، 6- غفار ابراهيمي، 7- محرم ابراهيمي، 8- حسين اجرخواه، 9- صمد احدي‌وند، 10- اروج احمدپور، 11- ناصر احمدي، 12- يونس زارعيون، 13- بهنام استادعباسلو، 14- محمد اسدي، 15- مهدي اسدي، 16- آيدين اسلان اوغلو، 17- حسين اسماعيلي، 18- رهبر اسماعيلي، 19- سهند افشاري، 20- حسين اقبالي کويج، 21- ابوالفضل اكبري، 22- علي اکرمي، 23- منصور امامي، 24- غلامرضا اماني قره‌گوني، 25- آراز انوري، 26- سعيد انوري، 27- کريم اهمي، 28- آراز آبادي، 29- يوسف آبادي‌خواه، 30- محمد آتش‌افروز حكم‌آباد، 31- يونس آرامش، 32- رضا آغالي، 33- مراد آقاپور، 34- آغشين آقايي، 35- عبادالله آل جوانان، 36- كريم آماقانلي، 37- ناهيد بابازاده، 38- فريد باقرزاده، 39- احد باقري، 40- رعنا باويلي، 41- ندا باويلي، 42- محمد بايرامي، 43- اتابك بخت‌آور، 44- بابك بخت‌آور، 45- جهانبخش بخت‌آور، 46- چنگيز بخت‌آور، 47- ابراهيم بدلي، 48- حسن بذلي، 49- عبدالله بذلي، 50- علي برادران، 51- علي برازنده، 52- صابر برزگرزاده، 53- محمدرضا بزازي، 54- اميرعباس بناء كاظمي، 55- جواد بهاري تبريزي، 56- احمد بهرامي، 57- غلامعلي بي‌باك، 58- هوشنگ پرواي، 59- علي پروين‌پور، 60- امير پناهي، 61- حميد پناهي، 62- تقي پورباقري، 63- عليرضا پوربخشعلي، 64- سميه پور جليلي، 65- حميد پورولي، 66- عزيز پورولي، 67- اصغر پوريان، 68- آرش پيرزاده، 69- شهين پيرزاده، 70- مجيد پيرزاده، 71- پرويز تاروردي‌زاده، 72- رستم تاري، 73- مصطفي تاري، 74- آلتاي تبريزلي، 75- علي تبريزي، 76- رسول تركانپور، 77- تقي توانمند، 78- ياشار تورکاوغلو، 79- سئويل تيرانداز، 80- صمد تيرانداز، 81- اکبر تيمار، 82- سولماز جعفرپوريان، 83- ابراهيم جعفري، 84- داوود جعفري، 85- صادق جعفري، 86- صيّاد جعفري، 87- فريده جعفري، 88- آراز جليلاوغلو، 89- رضا جليل‌اوغلو، 90- محمد جليل‌اوغلو، 91- بهزاد جليلي، 92- سينا جليلي، 93- ياور جمالي، 94- نصرت جندقي، 95- يعقوب جهانگيرزاده، 96- يوسف جهانگيرزاده، 97- حسين جهاني، 98- علي جوادپور، 99- مهدي جوادپور، 100- مهدي جوادپور، 101- محمدعلي جوانان گروه، 102- صادق جودي، 103- رحمان چوپاني، 104- ايرج حاذقي، 105- جواد حبيب‌زاده، 106- احمد حسن‌پور، 107- محمود حسن‌پور، 108- رسول حسن‌زاده، 109- پري حسن‌زاده، 110- شاهين حسني، 111- محب‌الله حسينزاده، 112- جواد حسين‌زاده، 113- حسين حسين‌زاده، 114- سيامك حسينعلي‌زاده، 115- اميد حسيني، 116- نوراله حسينيان، 117- احمد حضرتي، 118- علياصغر حضرتي، 119- ليلا حيدري، 120- علي خالط‌آبادي، 121- علي خانزاده، 122- مهدي خدادادي، 123- اسماعيل خدايي، 124- محمد خطيبي، 125- قلي خلفي، 126- الله‌وردي خليلي، 127- امير خليلي، 128- جبرئيل خليلي، 129- صادق خليلي، 130- حسن خون‌جهان، 131- حسين خون‌جهان، 132- احد خياباني، 133- مختار خياباني، 134- كريم خيبري، 135- آيتان دؤنمز، 136- ستار دادخواه، 137- علي داغچي، 138- آراز دانشور، 139- بيوک داني، 140- حسن داوري، 141- حميد داوري، 142- افق دردمند، 143- بابك دردمند، 144- علي دلري، 145- حسن دميرچي، 146- علي دهقان‌، 147- رضا دهقان‌نژاد، 148- ابراهيم دهقان‌نژاد، 149- هوشنگ ديباوند، 150- عليرضا رباعي، 151- جواد رجب‌زاده، 152- ابراهيم رستکاري، 153- بهرام رستم‌وند، 154- حسين رستمي، 155- محسن رضانور، 156- اردلان رضايي، 157- اوختاي رضوي، 158- حسني رضوي، 159- ياشار رضوي، 160- حسن روح‌اله‌پور، 161- هاراي روقدي، 162- عليرضا زارع، 163- غلامرضا زارع، 164- امير زاهد، 165- مهدي زاهد، 166- حسن زاهدي، 167- سئويل زاهدي، 168- سجاد زينتي، 169- احد زيني‌بگلو، 170- آيسان سالارزاده، 171- علي رضا سردار ي، 172- آرزو سرداري، 173- ساناز سرداري، 174- داريوش سعيدي، 175- قادر سلطاني، 176- علي سياسي، 177- يوسف‌علي سيفري، 178- آرزو شادي، 179- حميد شافعي، 180- صادق شريفي، 181- ناصر شكوهي، 182- ناهيد شكوهي، 183- يداله شكيبي، 184- امير شکري، 185- يوسف شکري، 186- بهزاد شهرياري، 187- يعقوب شهرياري، 188- اسماعيل شيخلي، 189- يارمحمد شيري، 190- يوسف شيرين‌پور، 191- يداله صاحب قلم، 192 آيدين صادقي، 193- يوسف صادقي، 194- محمدرضا صانعي، 195- يعقوب صحرايي، 196- عليرضا صرافي، 197- حسن صفرزاده، 198- بهروز صفري، 199- مقصود صفري، 200- مينو صفري، 201- ابراهيم طرفي، 202- رسول طلائي، 203- سعيد طلائي، 204- صالح عادلي، 205- هادي عادلي، 206- محمود عادلي‌قاليباف، 207- صابر عالي، 208- جعفر عاملي، 209- اکبر عبادپور، 210- زيبا عبادپور، 211- جاويد عبادي، 212- خسرو عبادي، 213- آراز عبادي‌نژاد، 214- علي عباسپور، 215- بهزاد عباسزاده، 216- محسن عباسزاده، 217- ائليار عباسي، 218- حسن عبدالرحمني (اوموداوغلو)، 219- حمايت عبدالله‌نژاد، 220- صابر عبدالهي، 221- الياس عبدالهي، 222- تايماز عبدالهي، 223- شكراله عبدالهي، 224- يونس عبدالهي، 225- تقي عبدي، 226- محمد عبدي، 227- محمود عبدي، 228- حسين عبدي، 229- عباس عبدي، 230- محمد عزيزي، 231- علي عظيمي، 232- جواد علي مددنژاد، 233- محمد علي‌پور، 234- حميد عليزاده، 235- مهدي عليزاده، 236- حبيب عندليب، 237- مصطفي عوض‌پور، 238- آياز غلامپور، 239- بابك غلامزاده، 240- آيدا غلامي، 241- عباس غلامي، 242- سبحان فتحي، 243- غلامحسين فريدي، 244- حيدر قابل، 245- عليرضا قاسم‌پور، 246- غلامرضا قاسم‌پور، 247- رحيم قاسمي، 248- محمدرضا قاسمي، 249- حامد قرازاد، 250- ابراهيم قربانزاده، 251- علي قربانزاده، 252- رسول قرباني، 253- عليرضا قشقائي، 254- حسن قشلاقي، 255- اکبر قنبري، 256- خسرو قنبري، 257- بابك قوجااوغلو، 258- فرهاد قويدل، 259- هادي كاوه، 260- ذوالفقار كمالي، 261- ارشد کاظمي، 262- عوض کاظمي، 263- بابك کريمي، 264- ريحانه کريمي، 265- صمد گل محمدزاده، 266- سعيد متين پور، 267- عليرضا محسني، 268- جلال‌‌الدين محمدپور، 269- آيت محمدجعفري، 270- آيتان محمدي، 271- بابك محمدي، 272- ستار محمدي، 273- عليرضا محمدي، 274- نسرين محمدي، 275- نويد محمدي، 276- ترانه محمدي اصل، 277- مهدي محمودي، 278- آرزو مددي، 279- ساوالان مددي، 280- بهروز مرندي، 281- سهراب مروتي، 282- محمد مروتي، 283- حامد مسعودي، 284- جعفر معتري، 285- ستار مقدم، 286- علي مقدم، 287- اصغر منيع، 288- اکبر مهاجري، 289- سميه مهاجري، 290- اسد مهري، 291- رضا موحدي، 292- ميرسعيد موسوي كردلر، 293- محمدرضا مونس، 294- محمد ميرزائي، 295- بايرام ميرزازاده، 296- عليرضا ناصر، 297- وحيد ناهي، 298- ابوالفضل نصيري، 299- ناصر نظمي، 300- قادر نعمت‌زاده، 301- امير نفيسي، 302- فرهاد نوري، 303- مهدي نوري، 304- يوسف نوري، 305- سلمان نويدي، 306- محسن هاشمي، 307- بابک هرگلي، 308- سونا هرگلي، 309- مازيار هرگلي، 310- ابراهيم همتجو، 311- علي همتي، 312- مهدي همتي، 313- مهدي واحد، 314- سيروس وحداني، 315- فيروز وحداني، 316- امير وحيد، 317- سامان وحيد قرباني، 318- جواد وحيدي، 319- علي اصغر وحيدي، 320- محرم ولي پور، 321- اكبر ولي‌پور، 322- شيروان ولي‌پور، 323- بهنام وهاب پور، 324- علي وهاب پور، 325- غلامرضا وهاب پور، 326- حسين يارمز، 327- احد ياري، 328- حاج احمد ياري، 329- محمد يگانه، 330- حامد يگانه پور

 

نشريات، نهادها، تشكلها ، گروههاي اجتماعي و افرادي كه طي نامه‌ها و بيانيه‌هاي جداگانه‌اي اعتراض خود را بيان نموده‌اند:

 

331 ) انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان ، 332) جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران، 333) جمعي از طلاب همداني آذربايجان، 334) جمعي از معلمان، نويسندگان و فعالان اجتماعي و فرهنگي زنجان، 335) جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان، 336 ) شوراي مركزي جمعيت اسلامي دانشگاه زنجان، 337) قيزلار سسي ، 338 ) کانون فرهنگي اجتماعي موج نو دانشگاه زنجان، 339 ) کانون فرهنگي اجتماعي نسل سوم دانشگاه زنجان، 340 ) کانون فرهنگي اجتماعي وژين دانشگاه زنجان، 341 ) کانون نشريات دانشگاه زنجان، 342 ) مجمع دانشگاهيان آذربايجاني، 343) نشريه اوج، 344) نشريه آنيما، 345) نشريه پرنده خيس، 346 ) نشريه تخته سياه، 347 ) نشريه زنجان سوزلري، 348) نشريه شيدا، 349) نشريه قيزيل اوزن، 350) نشريه کانون، 351 ) نشريه موج نو، 352 ) نشريه ميراث تنهايي، 353) نشريه نسل سوم، 354) نشريه وژين،

 

اسامی ای که اخیرا اضافه شده اند:

 

354) مرتضي - ابراهيم نژاد، 355) سعيد - اردبيلي، 356) ودود - اسدي ، 357 ) ژيلا - اسدي ، 358 ) محمد - اسلامي ، 359 ) اكبر - اسلامي ، 360 ) حسن - اصغري، 361) عسگر - اكبرزاده ، 362 ) مسلم - اكبرزاده، 363) سياوش - اكبرزاده، 364) اميرحسين - اكبري ، 365 ) كريم - الله وئردي ، 366 ) فرزان - امامي، 367) ميلاد - امرائي ، 368 ) رسول - اميدي، 369) رحمت الله - انزل لي، 370) آيدين - انگوتي ، 371 ) علي - انواري ، 372 ) اكبر - آزاد ، 373 ) بيوك - آيت اللهي ، 374 ) علي - بابايي ، 375 ) علي - بابايي ، 376 ) حسن - بالازاده ، 377 ) اسفنديار - باوفا ، 378 ) ابولفضل - بجاني ، 379 ) بهزاد - بختيار، 380) شهروز - بختيار ، 381 ) حسين - پوربابايي ، 382 ) ايمان - پورقاسم، 383) جلال - تقوي، 384) فاطمه - توحيدي ، 385 ) محسن - توحيدي، 386) محسن - جباري ، 387 ) اكبر - جدي ، 388 ) بابك - جدي ، 389 ) محسن - جلالي ، 390 ) روشن - جوانشير، 391) محمد - جوانشير ، 392 ) داريوش - حاتمي ، 393 ) داود - حسين زاده ، 394 ) خسرو - حقي، 395) حسين - خلخالي ، 396 ) محمود - خياباني تبريزي، 397) يوسف - داداشي، 398) صادق - دادگر، 399) سلمان - داغلي، 400) رامين - درويش نژاد ، 401 ) احمد - دلداده، 402) فرهاد - دنياديده ، 403 ) ناصر - دوّار، 404) فرشيد - ديلمقاني ، 405 ) شهرام - رادمهر، 406) سجاد - رادمهر، 407) بهنام - رادمهر ، 408 ) صالح - رادمهر، 409) امين - رشدي، 410) وحيد - رشيدي ، 411 ) ائلشن - رشيدي، 412) اسماعيل - رشيدي ، 413 ) عارف - رشيدي ، 414 ) وزير - رشيدي، 415) روح اله - رشيدي، 416 ) علي - رضائي ، 417 ) فرهاد - رضائي، 418) ناصر - رضاپور ، 419 ) خليل - رضايي ، 420 ) فرهاد - رضايي، 421) محسن - رفيع، 422) فتح الله - زينبي، 423) يحيي - سامانلو، 424) طاها - سعادتي، 425) عادل - سعادتي ، 426 ) علي - سعيدي ، 427 ) پرويز - سيايي، 428) حيدر - شادي، 429) احد - شريف زاده ، 430 ) اميد - شكري ، 431 ) سلجوق - شهبازي، 432) ميثم - شيخي ، 433 ) رامين - صادق اصل، 434) علي - صادق برزگر ، 435 ) محمد - صبري ، 436 ) فرزاد - صمدلي، 437) عسگر - صيفي جهاني ، 438 ) عسكر - عباس زاده، 439) علي - عباسي، 440) شهنام - عباسي ، 441 ) بابك - عباسي ، 442 ) عبدالله - عباسي جوان ، 443 ) روح الله - عباسيان، 444) فريد - عبدالعلي زاده، 445) علي - عبداللهي، 446) خسرو - عبدي ، 447 ) صالح - عدل، 448) حمدالله - عسكري ، 449 ) قربان - عطائي، 450) رسول - علم شاهي، 451) مهدي - علوي، 452) بهروز - عليزاده، 453) محسن - عليزاده، 454) وحيد - عليزاده، 455) فرهاد - عيوضي، 456) شهرام - عيوضيان ، 457 ) ياشار - فائقي، 458) شهرام - فتاح پور ، 459 ) فرامرز - فتاحي، 460) ابراهيم - فتحي ، 461 ) فرهاد - فتوره چي، 462) ميثم - فدائي ، 463 ) عليرضا - فرشي ، 464 ) سياوش - فرهادي، 465) امين - فضلي، 466) توفيق - فيض الهي، 467) محمدرضا - قاسمي ، 468 ) ابراهيم - قاسمي ، 469 ) علي محمد - قاضي زاده ، 470 ) نعمت - قدر خدائي ، 471 ) عارف - قره داغلي ، 472) شمسي - كرمي ، 473 ) مهندس حسن - كريمي، 474) آتيلا - كيشي زاده ، 475 ) عباس - لساني، 476) حسين - ليساني، 477) رضا - ليساني، 478) علي - ليساني، 479) مهدي - ليساني، 480) جوانشير - ليساني ، 481 ) محمد - ليساني ، 482 ) بيژن - مجابي، 483) قدرت الله - مجد، 484) مهدي - محمدپور ، 485 ) مجيد - محمدپور ، 486 ) عليرضا - محمدي ، 487 ) صياد - محمديان، 488) رسول - مختاري ، 489 ) بخشعلي - مرادي، 490) ايلغار - مرندلي ، 491 ) عليرضا - مقدسي، 492) سوديم علي - موسوي، 493 ) سعيد - موغانلي ، 494 ) سالك - مولائي، 495) عزيزه - مولايي ، 496 ) سيدمحمد - ميانجي، 497) صالح - ميركاظمي ، 498 ) اكرم - نجاري ، 499 ) سعيد - نجاري ، 500 ) محمد - نجفي زارع ، 501 ) محمود - نصيري ، 502 ) كمال - نعيمي ، 503 ) عباس - نعيمي ، 504 ) مهدي - نعيمي ، 505 ) مهدي - نوروزي ، 506 ) عليرضا - نيكخواه، 507) يوسف - هوشيار، 508) رحيم - واحدي، 509) غفار - وقري، 510) محمد - ياوري، 511) ليلا - يعقوبي ، 512 ) اكبر - يوسفي ، 513 ) عليرضا - يوسفي سادات،