ملت شریف آذربایجان

دانشجویان قهرمان ترک

 

از راه دور بشما درود میفرستم و شما را بخدای  حق و حقیقت میسپارم.

تفکر منحوس و  محکوم شونیزم فارس، یکبار دیگر، دست از آستین دولت جمهوری اسلامی بر آورد و نفرت عمیق خود را از ملت متحمل ترک نشان داد.

این  چهره فاشیستی آنچنان کریه  و قیح بودکه  مبارزان آذربایجانی که نه، حتی  از پیشوایان روحانی، تاریخی و علمی ترک زبان ایران نیز  حک حرمت کرد.

 

هدف شوونیزم فارس، که آخرین نفسهای  خود را میکشد، در این وانفسای تاریخ، رو در رو قرار دادن ملت شجاعِ  ترک، با نیروی های انتظامی است.  چرا که از نظر منطقی، قانونی، فلسفی، و شرعی قادر به رو یاروئی با خواستهای ما نیست.

 

پیوستن به موج اعتراض، وظیفه شرعی، اخلاقی و از همه بالاتر،فریضه  ملی هر ترک ایرانی است. 

 

من، بنام یک فرزند دور افتاده ترک ایرانی، از روحانیون،  دانشگاهیان، فرهنگیان، تجار، اصناف و بازاریان ترک ایران،  که هنوز به حرمت و شرف ملی خود پایبندند، میخواهم که این فرزندان  غیرتمند خود را که به دفاع از حیثیت و حرمت همه ما برخاسته اند، تنها نگذارند.  امروز، ما، از آخرین مرز های حرمت ملی خود دفاع میکنیم.  در پشت این مرز ها، همه خفت، همه بی حرمتی و همه تحقیر است. به شرفم قسم، که، ترکان ایران سزاوارِ  آن نیستند.

 

من آرزو میکنم که ارتشیان، سربازان، پاسداران، و  بسیجیان بدانند  که  عوامل این حک حرمت، ولو در پشت عبا و قبای جمهوری  اسلامی، سنگر گرفته باشند، دشمنان دین، دشمنان ملت و دشمنان وحدت ایرانند.   انتخاب جانب حق و عدالت، یک حکم  شرعی، یک فرمان الهی و یک  وظیفه ملی است.

 

من از ملتهای دیگر ایرانی، از عرب و کرد و بلوچ ولر میخواهم که به سیاست تفرقه شوونیزم فارس اغفال نشوند، و هموطنان ترک خود را حمایت کنند.  امروزنوبت ترک، فردا عرب، کرد، بلوچ و لر  است.

 

من از جوانان، از دختران قهرمان و فرزندان شیر دلم میخواهم که  موج اعتراضات  خود را وسیع تر و دامنه خواستهای خود را  گسترده تر کنند.

 

من به  قهرمانان مبارز مان، التماس میکنم، که اجازه ندهند، شوونیزم، و  عوامل متلون و متعدد  آن، با تحریک احساسات  پاک شان، آنان را وادار به اقداماتی نمایند که متانت و صلابت حرکت ملی ما را سلب، و ما را، با جدول زمانی خود، به میدانی که خود میخواهد، بکشاند.   امروز، موثرترین حربه ما، اعتراضات وسیع، دامنه دار، همه گیر، ولی، مطلقا، سیویل، متمدن، صلح آمیز و دنیا پسند است.

 

امروز، ما، وظیفه داریم که مبارزات مدنی خود را به مرحله مبارزات تحریمی و تاییدی بکشانیم.  تمام جراید سرتاسری که ذره ای برخلاف مصالح و حرمت ملی ما

عمل کنند، تحریم خواهند شد. .  امروز وظیفه ملی  ماست که جراید خود را، ولو ابتدائی، تایید و حمایت کنیم.    امروز،  تحریم ملی ما، اگر هم  بار اقتصادی اندکی داشته باشد، مسلماً، بار سمبولیک و استعاری وزینی دارد.

 

ما امروز وظیفه داریم که خود سانسوری و خود پلیسی را بر تمام جنبه های اعتصابات رجحان دهیم.  تظاهرات ما، صلح آمیز، شعارهایمان، عدالت جویانه، و حرکاتمان، در شان سابقه مدنیت و فرهنگ ما باشد.

 

دنیا،بیش از  هر وقت دیگری، چشم و گوش بر شما دارد. هیهات که  ما را در زمان و مکان مناسب خود، به حرکت  دلخواه خویش وادارند.

 

دانشجویان عزیز، آینده آذربایجان و ملت ترک ایران در دستهای توانای شماست.  آنها را با عقل و منطق همیشگی به حرکت در آورید.

 

من، گستاخیِ شوونیزمِ در حال انتزاع، و  اعتراضات بحق و منطقی شما را، بگوش مجامع جهانی، رجال دنیا، و ملل ایران و جهان رسانیده ام.

 

عنایت خداوند متعال، انفاس ده ده قورقود، و همت مردم آذربایجان پشتیبان شما باد.

 

پاینده آذربایجان

پیروز باد دانشجویان قهرمان ترک

 

دکتر علیرضا نظمی افشار

کمیسیون دیپلوماتیک آذربایجان جنوبی

کالیفرنیا

alnazmi@msn.com

Ph. (209)606-2947    Fax (209) 821-9021