İran İslam cümhuriyyətinin müstəqil Azərbaycan cümhuriyyətinə qarşı siyəsətinə, İranda edam və fanatizmə qarşı

etiraz aksiyasına dəvət!

Dəyərli yurddaşlar!

Quzey Azərbaycan cümhuriyyəti, ikinci istiqlaliyyətinin yirminci ilini yaşayır. Bu yirmi il başqa tərəfdən, yirmi il İran İslam cümhuriyyətinin,  müstqil Azərbaycana qarşı nifrət kampaniyaları və hər türlü təxribatla səciyələnməkdədir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavuzuna hərbi-locistiki dəstək verəmək, Güney Azərbaycanda erəməni təcavuzkarlarının Qarabağda öldürdüyü azerbaycanlıları yad etmək üçün məsçidlərdə mərasim keçirəməyə icazə verməmək, Xəzər dənizində Azərbaycana qarşı hərbi güc tətbiq etmək, Azərbaycana dini fanatizm sadir etmək üçün hərbi, dini düşrgələr yaratmaq, "Səhər”  dövlət tele şəbkəsindən Azərbaycana qarşı nifrət və yalan kampanıası yağdırmaq, yalnız bu yirmi illik İran siyasətindən bir neçə  örnəkdir. Azərbaycan Cümhuriyyəti bütün dünya ilə əməkdaşlıq etdiyi halda, İran bütün dünyaya müharibə əlan etmişdir. Azərbaycan musiqi və mədəniyyət  beşiyi olduğu halda, İran fanatizm, geri qalmışlıq və terror ideologiyası sadir edən ölkədir, Azərbaycan islam aləmində ilk ölkə kimi, e'dam cəzasını ləğv etmişdirsə, dünyada əhalisinin ən çox fayızını e'dam edən ölkənin adı İran İslam Cümhuriyyətidir, Azərbaycan dünyada dini tolerantlığın parlaq nümunəsi olduğu halda, İran İslam Cümhuriyyəti, hətta islam daxili dini təriqtçiləri həbsə alır, işkəncə edir və öldürür, Azərbaycan, islam dünyasında ilk dəfə qadınlara bir çox Avropa ölkəsindən daha öncə səs verəmək haqqı vermişsə, İranda hələ bugün qadınlara qarşı ayrı - seçkilik rəsmi qanun vericilik sistiminin əsasıdır, Azərbaycan qanunda sekulər bir cümhuriyyət və əməldə bütün dinlərin və dinə inanmayanların sərbst yaşayıb, inamlarına sayğı gördükləri halda, İran rəjimi Azərbaycan ana yasasısının sekulər mahiyyətinə qarşı gülünc dövlət nümayişləri yaradmağa çalışmışdır və...

Bütün bunlar, İran islam Cümhuriyyətinin başçıları gözündə tikan kimi görünür və dünya irticasının bu başçıları, həmişə olduğu kimi öz çirkin əməllərini gizlətmək üçün " bohran sadir etmək"lə məşğuldurlar. Əslində İran islam Cümhuriyyətinin Azərbaycan sevməzlik siyasəti mahiyyət etibarıylə eyni olduğu halda, Arazın güneyində 35 milyon Azərbaycan türkünə qarşı fars rasismini e'mal etdiyi halda, həman siyasət, Arazın quzeyəndə müstqil Azərbaycan sərhədləri daxilində fərqli vasitələr və fərqli, şüarlarla tətbiq edilir. Nəticədə Güneydə erəməni məktəbləri, erəməni idman kulubları və erəməni mətbuat və nəşriyatına icazə verən İran İslam Cümhuriyyəti, müsəlman türklərin varlıqlarını təmsil edə bilən, məktəb və hər hansı bir instututa qadağan qoyur və Azərbaycan ziyalılarına qarşı kütləivi məhkəmələr quraşdırır. Quzeyədə isə, müsəlman azərbaycanlılara qarşı soy qırımlar tətbiq etmiş Erəmənistanı, transport yolları, silah və enrji ilə tə'min edir və bütün erəməni cinayətlərində özünün şərik olduğu halda, Azərbaycan dövltini erəməni cinayətlərində sorumlu olmaqda itihamlandırır!

 

İsveç Azərbaycan Federasiyası AFİ, İran rəjiminin bu çirkin siyasətlərini məhkum edir və bu münasibətlə bazar günü fevral ayının 6-sı saat 13 - 14 arasında Stokholmda İran islam Cümhuriyyətinin səfirliyi qarşısında e'tiraz aksiyası keçirməyə dəvət edir.

Azərbaycan Fderasiyası İsveç AFİ, 30 yanvar 2011 e'tiraz aksiyasının təşkilat komitəsi

Nasir Məhəmmədi: 004670 492 08 06

Səid Əzizi:            004670 982 00 00

Əli Mallazadə:        004670 373 15 35

Ayda Əmirhaşimi:   004673 753 13 48

Bəhmən Nəbizadə: 004670 438 25 12

Həsən Təmcidi:     004676 415 70 16

Səttar Sevigin:       004670 712 01 17

 

Stockholm, Embassy of the Islamic Republic of Iran, Elfviksvägen, Västra Yttringegċrd, LIDINGÖ

Söndag (Bazar günü), 6 februari (fevral) 2011, kl 13 - 14