مراسم ختم ندا امروز ساعت 5
مراسم ختم ندا سلطان فردا اول تیر ساعت ۵ تا ۶.۳۰  (بوقت ايران)  در مسجد نیلوفر واقع در عباس آباد تهران برگزار خواهد شد.

 

1تير:فضای ملتهب در تهران

روشنگری: خبرهايی که در يک ساعت اخير انتشار يافته از فضايی ملتهب در تهران خبر می دهد. گفته می شود در بسياری از مسيرها راه بندان ايجاد شده و راههای منتهی به وزارتخانه های دولتی مسدود شده است.
يک خبر تاييد نشده حاکی از آن است که قرار است امروز ساعت چهار بزرگداشت جانباختگان اعتراضات روز شنبه در ميدان هفت تير با در دست داشتن شمع, راهپيمايی برگزار شود
.

 

گويا> دوشنبه - بعد از ظهر به وقت ايران مردم بار ديگر به خيابان ها رفته اند و درگيری های خيابانی در تهران آغاز شده است. هواداران ميرحسين موسوی اعلام کرده اند که به ياد کشته شدگان تظاهرات روزهای اخير و همبستگی با خانواده های آنان، امروز (دوشنبه) همه با شمع های آذين شده با روبان سبز به خيابان خواهند رفت و چراغ اتومبيل های خود را روشن خواهند کرد. بنا بر يک خبر موثق مردم قرار است ساعت چهار بعد از ظهر به وقت ايران در ميدان های فردوسی و هفت تير تهران گرد آيند.
طبق آخرين خبرها در ادامه بازداشت گسترده فعالان سياسی و مدنی در ايران، عيسی سحرخيز، روزنامه نگار نيز همراه با عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت، يکشنبه شب در دفتر ستاد شهروند آزاد (مطالبه محوران حامی برنامه های مهدی کروبی) واقع در ميدان ونک، بازداشت شده است.
ميرحسين موسوی ششمين بيانيه خود را به وقايع روز شنبه اختصاص داد و نوشت: "به کسانی که مردم را به خاطر اظهار نظر قانون شکن ناميده اند خبر می دهم که بی قانونی بزرگ عدم اعتنا و نقض صريح اصل
۲۷ قانون اساسی از سوی دولت در عدم صدور مجوز برای اجتماعات مسالمت آميز است." وی خطاب به مردم نوشته است: "اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست. به احقاق حقوق خود اميدوار باشيد و اجازه ندهيد کسانی که برای نااميدی و ارعاب شما می کوشند خشم تان را برانگيزند. در اعتراضات خود همچنان به پرهيز از خشونت پايبند بمانيد."

 

اطلاعيه جديد مجاهدين انقلاب:

دولت برآمده از انتخابات ِ مخدوش، فاقد وجاهت قانونی است

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران
در حالی که تظاهرات ميليونی آرام و مسالمت آميز مردم در روز پنج شنبه می توانست مسئولان کشور را به ماهيت آرامش طلبانه و قانونی اعتراضات و مقاصد مسالمت جويانه معترضان مطمئن سازد، اعمال خشونت بی سابقه و وحشيانه عليه مردم در روز شنبه فاجعه آفريد و به شهادت بيش از ده تن و مجروح شدن صدها تن از هموطنان بيگناهمان منجر شد و جامعه ايران را در غم و ماتم جانکاهی فروبرد. حضور پررنگ و رفتارهای تنش آفرين و تحريک آميز نيروهای ضد شورش و لباس شخصی هايی که تنها نشان ارتباط آنها با نيروی انتظامی باتومی بود که در دست داشتند، در روز شنبه به روشنی حاکی از آن بود که هدف از اين حضور بيش از آن که استقرار امنيت و مقابله با تشنج باشد، سرکوب مردمی است که برای تظاهرات آرام، قانونی و مسالمت آميز ديگری به خيابان ها آمده بودند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن محکوم کردن کشتار و ضرب و شتم مردم بيگناه و عرض تسليت به خانواده داغدار قربانيان و شهدای روز شنبه تأسف عميق خود را از عدم ظرفيت و نابردباری مسئولان حکومت در برابر اعتراض های قانونی و مسالمت آميز مردم ابراز داشته، اعلام می دارد اين بی ظرفيتی و نابردباری و فجايع ناشی از آن نشانه آشکار بی اعتقادی دولتمردان حاکم به بديهی ترين حقوق شهروندی است. تأسف بارتر تمسک به روش های کهنه، تکراری و رسوايی نظير انتساب اغتشاش ها به بيگانگان و گروه های تروريستی است. به اين ترتيب بايد در روزهای آينده شاهد موج مصاحبه های سازمانيافته با جوانان دستگير شده در خيابان ها باشيم که به تحريک شدن از سوی عوامل بيگانه و گروه ها و جريان های سياسی داخلی اعتراف کنند! اين روش های زشت و غير انسانی همراه با انتشار اخبار و حوادث مشکوک و در عين حال آشنايی نظير آتش زدن مساجد و قرآن ها و انفجار بمب در اينجا و آنجا بدترين و نااميد کننده ترين واکنشی است که مسئولان يک حکومت می توانند به اعتراضات قانونی و مسالمت آميز شهروندان خود بدهند. اين در حالی که همه دولت ها تلاش می کنند شهروندان خود را به استفاده از روش های مدنی و مسالمت آميز و اجتناب از روش های هرج و مرج طلبانه و خشونت آميز برای ابراز اعتراضات خود قانع سازند.
ممانعت از برگزاری تظاهرات آرام و مسالمت آميز مردمی که تنها مطالبه آنها روشن شدن سرنوشت آراء خود و ابطال انتخاباتی نا مشروع است نقض آشکار اصل
۲۷ قانون اساسی از سوی حاکميت است. زيرا اين اصل حق شهروندان را در تظاهرات و راهپيمايی های مسالمت آميز به رسميت شناخته است. ظاهراً تفسير حاکميت کنونی نظام از اين اصل آن است که شهروندان تنها در تظاهرات و راهپيمايی به دعوت حاکمان يا برای حمايت و تأييد موضع حاکمان آزادند. اين تفسير به روشنی از عدم التزام حاکميت کنونی به قانون اساسی و عهد خود با مردم در حفظ و حراست از حقوق اساسی آنها حکايت دارد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران هشدار می دهد ممانعت از تظاهرات آرام و مسالمت آميز شهروندان برای اعلام نظر و خواست خود به قيمت کشته و مجروح شدن تعداد زيادی از هموطنان، دستگيری هزاران تن از مردم و صدها تن از فعالان سياسی و ... لطمات جبران ناپذيری به اعتماد ملت به دولت و وحدت و انسجام ملی وارد ساخته کشور را به سوی انسداد سياسی، عطف توجهات به خارج از مرزها و گسترش روش های اعتراض خشن و پرهزينه برای دولت و ملت سوق خواهد داد. سازمان مجدداً تأکيد می کند دولت برآمده از انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظيمی از ملت ايران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت عليه شهروندان شکل می گيرد، فاقد وجاهت قانونی است.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۳۱/ ۳/۸۸

 

چگونه با کودتا و کودتاچيان مقابله کنيم
محسن سازگارا

 

نوشته پيش رو مجموعه راهکارهايی است که به منظور مقابله با کودتا و کودتاگران تنظيم شده است. در اين نوشتار ابتدا به هدف مورد نظر و سپس تقويت يکپارچگی و مقاومت ملی، تاکتيک های پيشنهادی، چگونگی فرسايش کودتاچيان و فلج سازی حکومت کودتا پرداخته و آنگاه تاکتيک های ضد جنبش از طرف کودتاچی ها را مورد بررسی قرار داده است

به نام خدا

هدف:
پايين آوردن کودتاچيان از قدرت و محاکمه آن ها

استراتژی:
استراتژی سه مرحله ای مقابله عبارت است از:
الف- تقويت يکپارچگی و مقاومت ملی
ب- فرسايش کودتاچيان
ج- فلج سازی حکومت کودتا
تاکتيک ها ی پيشنهادی ذيل اين سه سرفصل:

الف- تاکتيک ها برای تقويت يکپارچگی و مقاومت ملی
۱-الله اکبر گقتن تمام مردم روی پشت بام ها هر شب از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰، و خواندن دعاها و شعارهای واحد در هر جای ممکن و در هر مراسمی
۲- جلب حمايت بين المللی برای همبستگی با ملت ايران و انزوای کودتاچيان (وظيفه مبارزين خارج ازکشور)
۳-افزايش حاشيه امنيت برای جنبش اعتراضی از طريق اعتراض های کم هزينه تر مثل شعارنويسی روی ديوارها، چسباندن برچسب های سبز روی عکس های خامنه ای، ساختن اشعار جدی و شوخی برای رهبر کودتا(آقای خامنه ای) و خواندن آن ها دراماکن عمومی و ده ها روش ابتکاری ديگر
۴-پايين آوردن انتظارات عمومی برای يک پيروزی سريع (مبارزه ممکن است چندين ماه طول بکشد)
۵-استفاده از رنگ (در حال حاضر رنگ سبز، رنگ جنبش است) و سمبل های همگانی ديگر مثل سرود ها يا علامت ها

ب- فرسايش کودتاچيان
۱-حضور مردم در خيابان ها و تظاهرات موضعی کوچک وبزرگ در نقاط مختلف شهرها و روستاها برای فرسايش و پراکنده کردن قوای کودتاچيان
۲- مختل کردن خطوط ارتباطی و انتقال قوای کودتاچيان (مثال: مختل کردن ترافيک- تظاهرات همزمان در نقاط متفاوت و ايجاد مانع برای حمل و نقل قوای کودتا
(مثال: شيراز- بستن خيابان با بشکه و تيرآهن)
۳- جنگ روانی با کودتاچيان از طريق جذب بخش هايی از سپاه و بسيج و پليس، شعار به نفع ارتش، مقابله و ايجاد ترس و وحشت در دل سرکوبگران به خصوص لباس شخصی ها و انتشار اسم و عکس و کار کردن روی خانواده های آن ها و ده ها روش ديگر
۴- بزرگداشت ياد زندانيان و قربانيان و شهدای جنبش و برگزاری مراسم ابتکاری و پی در پی و شورانگيز برای آن ها، روشن کردن شمع پشت پنجره خانه ها، تکثير عکس و زندگی نامه آن ها و خواندن سرود و ده ها روش ابتکاری ديگر
۵- استفاده از زنان برای پيشبرد جنبش به خصوص زنان و مادران و دختران فعالين شهيد شده وزندانی
۶- تحصن در مناطق مختلف

ج- فلج سازی حکومت کودتا
۱- - ساختن کانال های ارتباطی بين جنبش های اجتماعی زنان، کارگران، دانشجويان، معلمان و اقليت ها به خصوص تلاش برای جذب جنبش کارگری (مهم ترين عنصر برای مقابله با کودتا)
۲- مختل کردن مراکز قدرت کودتاچيان به خصوص مراکز ارتباطی و اطلاع رسانی مثل سايت ها ی اينترنتی، روزنامه ها و راديو تلويزيون و مراکز انرژی
۳- تسخير مراکز کودتاچی ها به خصوص نقاطی که کارشان را مختل می کند
۴- تشکيل کميته های اعتصاب در بين اقشار مختلف به خصوص کارگران و شبکه های حمل و نقل مثل مترو و اتوبوس رانی
۵- ايجاد شبکه های مالی برای پشتيبانی از اعتصاب کنندگان، قربانيان و فعالان در بند و کمک روانی و روحی به خانواده ها
۶- سازماندهی اعتصابات موضعی به سمت اعتصابات سراسری تا سرحد فلج سازی کامل کشور. دراين مرحله کار حکومت کودتا تمام می شود.

کمی هم از تاکتيک های ضد جنبش از طرف کودتاچی ها
معمولا کودتاچيان در استراتژی سرکوب خود اين سه سرفصل را قرار می دهند
الف- بستن درهای کشور و کنترل خبررسانی و سرکوب همراه با تهديد (مثل سرکوب روز سی خرداد) و فشار برای پاشيدن گرد مرگ و وحشت بر سر کشور
ب- دستگيری و قطع ارتباطات رهبران و فعالين با يکديگر و مردم
ج- ايجاد انحراف و شکاف در صفوف رهبران جنبش و مردم به خصوص در هفته های اول که هنوز جنبش قوام و يک پارچگی خود را نيافته از طريق طرح مصالحه ها و شعارها و آکسيون های انحرافی

پاره ای اقدامات برای مقابله با اين حرکات عبارت است از
۱- ساختن مرکز هماهنگی، اين مرکز بايد در دسترس رژيم و قابل سرکوب کردن نباشد. رهبران جنبش در داخل يک تشکل سراسری را اعلام می کنند و تصميم گيری های آن ها از سوی سخنگوی انتخابی در خارج منعکس می شود. هر فردی می تواند خود را عضو اين تشکل بداند اما لزومی به معرفی افراد اصلی آن نيست.
۲-ساختن کميته های دفاع از خويش با برنامه ريزی قبلی، در صورت دستگيری افراد الف و ب ،ج و دال مسئوليت راهبرد و دفاع از دستگيرشدگان را به عهده می گيرند. همچنين ايجاد کادرهای جايگزين برای مقابله با سرکوب وسيع فعالان و کادرهای رهبری جنبش های اعتصابی
۳- فراخوانی چهره های مطرح سياسی، هنری، ورزشی و... برای پيوستن به جنبش
۴- طرح اين نکته که فشار روی رهبران جنبش و خانواده هايشان زياد است و می خواهند زير تهديد و فشار آن ها را از پيگيری اهداف جنبش منصرف کنند و هر گونه انصراف احتمالی ايشان زير تهديد و شکنجه صورت می گيرد.

آن خس وخاشاک تويی، پست تراز خاک تويی
شورمنم، نورمنم، عاشق رنجور منم
زورتويی، کورتويی، هاله بی نورتويی
دلير بی باک منم، مالک اين خاک منم

 

۱۳۸۸/۰۴/۰۱

پيک ايران>از تهران خبر می‌رسد که در ادامه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج اعلام شده اتنخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، شهروندان تهرانی معترض امروز قرار است از ساعت ۵ تا ۶ بعدازظهر چراغ ماشین‌های خود را روشن کنند.

پس از آنکه درخواست مجمع روحانیون مبارز برای برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز روز شنبه
۳۰ خرداد، حدفاصل میدان‌های انقلاب و آزادی، با مخالفت مسئولان دولتی روبه‌رو شد و تجمع خودجوش مردمی روز شنبه در این منطقه با دخالت گسترده نیروهای امنیتی، نظامی و لباس‌شخصی‌ها به خشونت گرایید، خبرهای رسیده از تهران حاکی است که شهروندان تهرانی روش‌های دیگری را برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراض‌های خود انتخاب کرده‌آند.

از جمله شب گذشته سایت خبری کلمه، یکی از دو وب‌سایت اصلی اطلاع‌رسانی میرحسین موسوی اعلام کرد که شهروندان تهرانی، دوشنبه اول تیرماه، از ساعت
۵ تا ۶ بعد از ظهر و به نشانه اعتراض و همدردی با قربانیان خشونت‌های روز شنبه، چراغ‌های اتومبیل‌های خود را روشن خواهند گذاشت.

این اعتراض به دعوت میرحسین موسوی صورت نمی‌گیرد اما وب سایت کلمه از این موضوع به عنوان شیوه جدید اعتراض در پی ممانعت بی‌سابقه و برخورد شدید نیروهای نظامی و شبه نظامی با مردم یاد کرده است.

بر اساس اعلام تلویزیون دولتی ایران، در حوادث روز شنبه دست کم
۱۰ نفر جان باخته‌اند و پلیس می‌گوید که نزدیک به ۵۰۰ نفر را در این روز بازداشت کرده است.

با این حال شبکه خبری سی ان ان به نقل از منابع بیمارستانی، تعداد قربانیان خشونت‌های روز شنبه را
۱۹ نفر ذکر کرده و اضافه می‌کند که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی تا ۱۵۰ نفر در این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

از شامگاه شنبه تصاویر و ویدئوهایی که از خشونت‌های روز شنبه علیه مردم معترض در وب‌سایت‌های منتشر شده است، از شبکه‌های خبری مختلف پخش می‌شوند و یکی از این تصاویر مربوط به دختری به نام نداست که در خیابان امیرآباد شمالی به ضرب گلوله جان باخته است.

گزارش‌های غیررسمی، حاکی از آن است که روز گذشته پیکر ندا به شرط انجام سریع و پنهانی مراسم تدفین در اختیار خانواده‌اش قرار گرفته و به مساجد تهران تأکید شده است که ازبرگزاری مراسم یادبود برای او خودداری کنند.

هنوز منبع خبری مستقلی این گزارش‌ها را که بیشتر به وسیله شهروندان روزنامه‌نگار در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت منتشر شده، تأیید نکرده است.

در همین حال خبرگزاری رویترز از تهران گزارش می‌دهد که حامیان جوان میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلب انتخابات
۲۲ خرداد، از مردم خواسته‌اند که در روز دوشنبه به یاد کشته‌شدگان روز شنبه شمع‌های سیاه به همراه روبان‌های سبز با خود داشته باشند.

گزارش رویتز که مستند به خبری در وب‌سایت حامیان جوان آقای موسوی است، اضافه کرده است که این گروه از حامیان آقای موسوی از مردم خواسته‌اند که با هدف بزرگداشت قربانیان روز شنبه، از ساعت
۵ بعد از ظهر امروز به مدت دو ساعت چراغ‌های خودروهای خود را روشن نگه دارند.

این گزارش‌ها در حالی است که آقای موسوی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز روز شنبه از هواداران خود خواسته‌است که با خویشتنداری به اعتراض‌های خود ادامه دهد.

آقاى موسوى در بيانيه روز يكشنبه خود آورده است: تيراندازى به مردم، پادگانى شدن فضاى شهر، ارعاب، تحريک و قدرت نمايى همگى فرزندان نامشروع قانون‌گريزى شديدى است كه در معرض آن قرار داريم و عجبا كه بانيان چنين شرايطى ديگران را به اين خطا متهم مى كنند.

وی همچنین خطاب به حامیانش گفته است که: در اعتراضات خود همچنان به پرهيز از خشونت پايبند بمانيد و چون پدران و مادرانى دل شكسته با رفتارهاى نامتعارف فرزندانتان در قواى امنيتى برخورد كنيد.

تجمع اعتراضی روز شنبه مردم تهران، پس از آن انجام شد که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه‌های نماز جمعه خود، راهپیمایی‌‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز معترضان را به زورآزمایی خیابانی تشبیه کرد و ضمن درخواست پایان دادن به تظاهرات خيابانى، تهديد كرد كه مسئول خونريزى‌هاى احتمالى با رهبران جنبش اعتراضى به نتايج انتخابات است.

به دنبال این اظهارات بود که شمار گسترده‌ای از نیروهای نظامی و امنیتی، با استقرار در خیابان‌های تهران، به برخورد با اجتماعات خیابانی پرداختند.

حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران همچنان ادامه دارد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای تهدید کرده است که با اجتماعات اعتراضی آینده مقابله خواهد کرد.

 

بيانيه تهديد آميز سپاه : نیروهای امنیتی،انتظامی و بسیج در برخورد با آشوبگران درنگ نخواهند کرد!

ايلنا  : سپاه‌ پاسداران ‌انقلاب‌ اسلامی‌در بیانیه‌ای ‌با فصل‌الخطاب ‌دانستن ‌بیانات‌تاریخی و وحدت‌آفرین رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط کنونی و درپی حوادث اخیر، برخورد قاطع و انقلابی با آشوبگران، اغتشاشگران و قانون‌گریزان را راهبرد سپاه و نیروهای‌امنیتی و انتظامی‌در رویارویی ‌با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت‌عمومی و تهدیدات‌علیه انقلاب و نظام دانست.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانیه آمده است:
خلق حماسه شکوهمند و بی‌نظیر 22 خرداد 88 و برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی، همانند برگ زرینی در تاریخ پرافتخار انقلاب و نظام می‌درخشد.
حادثه‌ای بسیار عظیم و حیرت‌انگیز که سران استکبار جهانی و کانون‌های فتنه را منکوب و دشمنان قسم خورده ملت ایران را مایوس و ناامید ساخت.
این بیانیه می‌افزاید:استکبار جهانی در راستای راهبرد خصومت و دشمنی با انقلاب اسلامی پس از جمعه حماسی و جشن مردم‌سالاری دینی ایرانیان در صدد انتقام از ملت عزیز و فهیم ایران اسلامی برآمد و با بهره‌برداری از فضا و فرصت بوجود آمده با طراحی سناریوهای شیطانی و تفرقه‌افکنانه به شکلی آشکار حمایت و هدایت خط تخریب و آشوب و مداخله معنادار در امور داخلی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
این بیانیه در ادامه با اشاره به بیانات روشنگرانه و قاطعانه مقام  رهبری درقبال برنامه ریزی و تلاش سران استکبار و رسانه‌های صهیونیستی و امپریالیستی در گسترش بلوا و آشوب و انجام اعمال مجرمانه و تروریستی تاکید کرده است: درشرایطی‌که ‌شخصیت‌ها،نخبگان و گروه‌های‌مرجع با نصب العین قراردادن منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در نماز جمعه، برگفتمان پای‌بندی به قانون و پرهیز از قانون‌گریزی بعنوان تنها راه‌حل برون‌رفت از چالش‌ها و شبهات مطرح شده پیرامون انتخابات تاکید ورزیده‌اند، جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد که تداوم روند اقدامات غیرقانونی و ایجاد اغتشاش ، آشوب ، تخریب اموال عمومی و نیز تعرض به جان و مال مردم ازسوی اغتشاشگران حکایت از توطئه‌ای بزرگ علیه انقلاب و ملت ایران می‌کنند.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح عرصه‌ها و مصادیق رویارویی آشکار فتنه‌آفرینان و آشوب‌طلبان با الزامات نظم و امنیت عمومی کشور، اصرار آنان برای عبور از خط قرمزها و پی‌گیری سناریوها و اقدامات فراتر از تشویش افکار عمومی را مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی و تهدید انقلاب و منافع نظام و ایران اسلامی معرفی و تصریح کرد:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت شدید حرکت‌های فراقانونی و خلاف ‌مشی حضرت امام و مقام معظم رهبری با درک عمیق از روند حوادث تلخ و ناگوار اخیر هشدار می‌دهد عناصر اصلی و عوامل فریب‌خورده آنان در مسیر عقلانیت و توجه به مصالح و منافع کشور حرکت کرده و به فعالیت‌های خرابکارانه و آشوبگرانه خود که موجبات سلب امنیت، آرامش و رفاه مردم و جامعه را فراهم ساخته اند، پایان بخشند، درغیراینصورت آماده برخورد قاطع و انقلابی فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران ؛ بسیج و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی باشند تا در چارچوب وظایف قانونی خود طومار فتنه و آشوب را درهم بپیچند.
این بیانیه تصریح کرد:درشرایطی‌که دعوت به تجمعات و اعتراضات غیرقانونی از سوی‌برخی کاندیداها و ناتوانی آنان در مهار تبعات آن در روزهای اخیر ، منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه و ایجاد بلوا، آشوب و اخلال در نظم و امنیت شده، بدیهی است نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج مردمی در برخورد با آشوبگران درنگ نخواهند کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود سران استکبار جهانی، بویژه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را مخاطب قرارداده و با تقبیح مواضع و گستاخی‌های اخیرشان ، آنان را از دخالت در امور داخلی کشور وحمایت از قانون‌گریزان برحذرداشته و تاکید کرده است:قدرت‌های زورگو بهتر است نگران وضعیت داخلی کشورهای خود و نیز شرایط شکنندۀ‌شان در کشورهای تحت اشغال و تجاوز بویژه در منطقه خاورمیانه باشند . چرا که ملت ایران به پشتوانه لطف و مدد الهی و التزام به ولایت فقیه و رهبری‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب قادر خواهند بود به صیانت از دستاوردهای خود در حماسه 22 خرداد ماه بپردازند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان بیانیه خود با توصیه به بازخوانی دقیق رهنمودهای مقام معظم رهبری توسط اقشار و آحاد مختلف ملت بویژه خواص و نخبگان سیاسی کشور و تاکید بر محور قراردادن گفتمان قانون‌مداری و حفظ امنیت و آرامش در شرایط فعلی تاکید کرده است:پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان‌غیرتمند و غیور همراه با نیروهای امنیتی و انتظامی با الهام از فرامین فرماندهی معظم کل قوا و تبعیت‌همه‌جانبه از معظم‌له مصصم هستند با اقتدار و صلابت محیط زندگی و کار مردم را از لوث‌وجود فتنه‌افروزان و اغتشاشگران پاک و با برقراری امنیت و نظم پایدار در سطح جامعه اجازه ندهند کام ملت حماسه‌ساز و نجیب ایران بیش از این تلخ گردد.

جلسه اضطراری سران سه قوه با خامنه ای


دادستان کل کشور در حاشیه افتتاح نمایشگاه جامع عملکرد 30 ساله قوه قضاییه ضمن تایید خبر جلسه دیدار صبح امروز سران سه قوه با رهبری اظهارداشت: طبیعتا جلسه امروز در خصوص حوادث و وقایع اخیر بعد از انتخابات است.
قرابانعلي دري‌نجف آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به حوادث بعد از انتخابات گفت: از همه تقاضا داریم قانون را رعایت و ملتزم به قانون باشند و اصل حاکمیت قانون را پاس بدارند و از رفتارهای قانون شکنانه وحرمت شکنانه و هتک حرمت افراد حقوقی و غیر حقوقی اجتناب ورزند.
به گزارش ایلنا، قرار بود صبح امروز آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه در مراسم افتتاحیه اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم و نیز افتتاح نمایشگاه جامع عملکرد 30 ساله قوه قضاییه حضور یابند که به دلیل جلسه سران سه قوه با رهبری در مراسم افتتاحیه این همایش حاضر نشد.

 

بازداشت ۵ استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

خبرنامه امیرکبیر: چند تن از اساتید دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و از فعالین ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در قزوین بازداشت شدند.
طی چند روز گذشته نیروی انتظامی با مراجعه به منزل حسین رئیسیان، فضلی، درویش، ایمانی، البرزی، که همگی از اساتید سرشناس دانشگاه می باشند، آنها را به بهانه مختلفی از منزل خارج نموده اما سپس آنها را بازداشت کرده است.
 گفته می شود این بازداشت در پی بروز اعتراض های اخیر در شهر قزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی به نتیجه انتخابات انجام شده است.
 شایان ذکر است تا لحظه درج این خبر نامبردگان در بازداشت به سر برده و از وضعیت آنان اطلاعی در دسترس نیست.

 همچنین ۵ دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه با قید وثیقه آزاد شدند

 

 

 

با ریختن ایرانیان به خیابان‌ها، خامنه‌ای قداست خود را از دست داد

نیویورک تایمز -راجر کوهن

هم‌چنین می‌دانم که زنان ایرانی در صف مقدم هستند. چند روز است که می‌بینم زنان، مردان کم‌تر شجاع را تحریک می‌کنند. تعدادی را دیده‌ام که کتک خورده‌اند و به میانه منازعه بازگشته‌اند. روز شنبه، زنی رو به مردانی که در پیاده‌رو پناه گرفته بودند، فریاد زد: "چرا این جا نشسته‌اید. بلند شید! بلند شید!"

 افسر نیروی انتظامی، ملبس به اونیفورمی سبز با دست‌های بالا رفته و واحد کوچک خود رو به جمعیت معترض گفت: "به خدا قسم، من زن و بچه دارم، نمی‌خواهم مردم را کتک بزنم. برید خانه‌هایتان."

مردی که کنارم بود، سنگی به سویش پرت کرد. افسر همچنان التماس می‌کرد. شعار "به ما ملحق شوید! به ما ملحق شوید!" سر داده شد. واحد پلیس به خیابان انقلاب عقب‌نشینی کرد، جایی که جمعیت زیادی توسط بسیجی‌های باتوم و سپر به دست و پلیس سیاه‌پوش ضد شورش موتورسوار جنگ و گریز می‌کردند.

غروب، دود سیاهی فراز این شهر بزرگ را فرا گرفته بود. موتورسیکلت‌ها به آتش کشیده شده بودند و رو به آسمان شعله می‌کشیدند. خامنه‌ای، در سخنرانی نماز جمعه هشدار داده بود اگر اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات ادامه یابد، "خون و هرج و مرج" در پیش خواهد بود.

و روز شنبه هر دو را به کف آورد و شاهد بود چگونه اقتدارش که از زمان تصدی این پست بلامنازعه بود، زیر سؤال رفت؛ چیزی که از زمان انقلاب تاکنون بی‌سابقه بود. روز شنبه ایرانیان بسیاری مبارزه خود را متوجه وی کردند و به نظر می‌آید که دیگر بازگشتی وجود ندارد.

خامنه‌ای تن به ریسک بزرگی داد. او با حمایت از احمدی‌نژاد در برابر میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی، موجب جدایی عده‌ای از خود شد و خود را از مقام داوری بلندپایه تنزل داد.

او با تحسین مشارکت بی‌سابقه مردم در انتخاباتی که اکنون بسیاری آن را کودتا می‌دانند، میلیون‌ها ایرانی را به تمسخر گرفته است؛ ملتی که معتقد است با تحقیق درباره انتخابات، نتیجه آن تغییر خواهد یافت. او ترحم‌برانگیز شده است و پایه‌های قدرت خود را به لرزه درآورده است. در کلامی کوتاه، قداست‌اش را از دست داده است.

پاسخ تابوشکنانه مردم روشن بود. دیدن این که مردم "از هر چه می‌ترسند بر سرشان می‌آید"، جالب است. ماه‌هاست که می‌شنوم خامنه‌ای از "انقلاب مخملین" می‌ترسد. اما در درگیری‌های روز شنبه، هیچ چیز مخملینی وجود نداشت. در واقع، اول خواسته می‌شد که آرای موسوی درست شمارش شوند و احمدی‌نژاد برکنار شود، اما اکنون مردم به مقابله با خود رژیم رفته‌اند.

سطل‌های زباله سوزانده می‌شوند. مردم، متقابلا حمله می‌کنند. دود گاز اشک‌آور در فضا می‌چرخد. سنگ و آجر به همراه هلهله شادی، واحدهای پلیس را که برخی هم به تفنگ‌های اتوماتیک مسلح‌اند، به عقب‌نشینی وامی‌دارد. هر روز عصر شایعات مبنی بر لغو تظاهرات برای موسوی در واقعیت درگیری‌های خشونت‌آمیز پخش می‌شود.

نمی‌دانم این شورش از کجا رهبری می‌شود. اما می‌دانم که برخی از واحدهای پلیس متزلزل شده‌اند. می‌دانم که آن افسری که از خانواده‌اش می‌گفت، تنها مورد نبوده است. پلیس‌های دیگری هم بودند که از دست بسیجی‌ها شاکی بودند. برخی از نیروهای امنیتی فقط می‌ایستادند و تماشا می‌کردند. جمعیت فریاد می‌کشید: "نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم."

هم‌چنین می‌دانم که زنان ایرانی در صف مقدم هستند. چند روز است که می‌بینم زنان، مردان کم‌تر شجاع را تحریک می‌کنند. تعدادی را دیده‌ام که کتک خورده‌اند و به میانه منازعه بازگشته‌اند. روز شنبه، زنی رو به مردانی که در پیاده‌رو پناه گرفته بودند، فریاد زد: "چرا این جا نشسته‌اید. بلند شید! بلند شید!"

زن چشم سبز دیگری به نام مهین (52 ساله) تلوتلو خوران به کوچه‌ای پرید، صورتش را چنگ می‌زد و گریه می‌کرد. سپس، علیرغم اصرار اطرافیانش، به میان جمعیتی دوید که به طرف میدان آزادی می‌رفتند. فریاد "مرگ بر دیکتاتور" و "ما آزادی می‌خواهیم" او را همراهی می‌کرد.

مردمی بودند از همه سن‌ها. پیرمردی را دیدم با چوب زیر بغل، کارمندان میان‌سال را و گروهی از نوجوانان را. برخلاف خیزش دانشجویی سال‌های 1999 و 2003، این جنبش گسترده است.

زنی از من پرسید: "سازمان ملل به ما کمک می‌کند؟". گفتم خیلی شک دارم. گفت: "که این طور. ماییم و خودمان."

دنیا ناظر است و تکنولوژی ایران را به جهان وصل می‌کند و غرب پیام‌هایی را که می‌تواند می‌فرستد، اما این حرف در نهایت درست است. ایرانیان زمانیست طولانی که این مبارزه را به تنهایی پیش می‌برند: مبارزه برای آزادی، برای داشتن مقداری دمکراسی.

خمینی با وارد کردن اندکی تکثرگرایی در این سیستم اقتدارگرایانه این را فهمیده بود. پلورالیسم از سال 1979 تاکنون اوج و فرود و عمدتاً اوج داشته است، اما هفته پیش این امر با خشونتی عریان در هم شکست. از این روست که نسل جوان ایران که به شعورشان توهین شده، به پا خاسته‌ است.

همان طور که گفتم، اکنون شتاب‌گیری این روند بر عهده آنان است. روز شنبه لحظاتی بود که اقتدار خامنه‌ای، که اقتدار خود جمهوری اسلامی است، شکننده به نظر می‌آمد. مقامات انقلابی همیشه ضعف شاه پیش از قیام را به تمسخر گرفته و قسم خورده اند که هرگز به این سرنوشت دچار نشوند. قدرت سرکوب آن‌ها هم‌چنان هراسناک است، اما با آزمایشی دشوار روبرویند.

درست بعد از خیابان انقلاب که بیرون رفتم، به درون پرده‌ای از گاز اشک‌آور پا گذاشتم. چند دقیقه قبلش سیگاری روشن کرده بودم نه آن که معتاد باشم، بلکه یک نیاز بود و مردی جوان خود را روی من انداخت و گفت "تو صورت من فوت کن". دود تا حدی گاز اشک‌آور را بی‌اثر می‌سازد.

کاری را که از دستم برمی‌آمد انجام دادم و او به انگلیسی گفت: "ما همراه‌تان هستیم." و با همکارم، گریزان از دست پلیس و این گاز سوزان به درون کوچه بن‌بستی رفتیم تهران پر است از این کوچه‌ها. دری باز بود و ما نفس نفس زنان به حیاط یک مجموعه آپارتمانی افتادیم؛ در آن جا یک نفر در یک سینی آتش کوچکی بر پا کرده بود تا سوزش ریه را کمی التیام بخشد.

حدود بیست نفر آن جا گرد آمده بودیم، با چشم‌هایی دودوزن و قلبی تپنده. یک دانشجوی 19 ساله داشت پای چپش را معاینه می‌کرد که بر اثر ضربه باتوم شوک الکتریکی صدمه دیده بود. دوستش در حالی که پای آسیب‌دیده دانشجو را ماساژ می‌داد، گفت: "دیگر کوتاه نمی‌آییم."

کمی بعد، بیرون آمدیم، به طرف شمال شهر رفتیم و پلیس را دیدیم که هر از گاهی حمله‌ای می‌کرد؛ به میدان ولی‌عصر که رسیدیم جنگی تمام عیار در جریان بود. جوانان آجرها و سنگ‌ها را می‌شکستند تا پرتاب کنند. جمعیت روی پل هوایی جمع شده بود و فیلم می‌گرفت و تظاهرات‌کنندگان را تشویق می‌کرد. اتومبیلی به آتش کشیده شد. موج جمعیت عقب و جلو می‌رفت و با واحدهای پلیس کم‌تر متقاعد درگیر می‌شد.

سرم را بالا بردم و از میان دود پوستری دیدم با تصویر خمینی که زیرش نوشته بود: "اسلام دین آزادی است."

وقتی که شب بر پایتخت پرتلاطم فرود آمد، صدای شلیک گلوله‌ها از دوردست می‌آمد. و مثل تمام شب‌های پس از این انتخابات، از روی پشت‌بام‌های شهر صدای "الله‌اکبر" به گوش می‌رسید. اما شنبه شب پرطنین‌تر به نظر می‌رسید. همان فریاد سال 1979 بود که مستبدی را معزول کرد و دیگری را به جایش نشاند: ایران به اندازه کافی چشم به راه آزادی بوده است.

ترجمه و نشر از شهرزادنیوز

 

بازیکنانی که با مچ بندهای سبز به بازی ایران و کره آمدند از تیم ملی به بهانه بازنشستگی اخراج می شوند

میللی حرکت دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸:

سایت حکومتی شبکه ایران:علی کریمی 31 ساله شده و مهدی مهدوی کیا هم حالا در حال عبور از 32 سالگی است و بدون هیچ تردیدی نمی‌توان روی بازیکنانی حساب باز کرد که 4 سال دیگر قرار است در آستانه 35 سالگی باشند. شناسنامه حسین کعبی ادعای او در زمینه 24 سالگی‌اش را ثابت می‌کند، اما چه کسی باور می‌کند کاپیتان دوم تیم ملی ایران از 16سالگی در تیم ملی حضوری مداوم داشته است؟ به این سیاهه می‌توان وحید‌ هاشمیان را افزود که لااقل برخلاف سایرین در مورد سال تولدش هیچ تردیدی نداریم. وحید امروز 33 سالگی‌اش را رو به پایان می‌برد و همین کافی است تا یادمان بیاید که او باید 4سال دیگر یکی از مربیان جوان فوتبال ایران باشد نه بازیکن کهنه‌کاری که می‌خواهد دست ما را برای رسیدن به جام جهانی بگیرد.

برای این خروجی‌های قطعی چه برنامه‌ای داریم؟ آیا قرار است تراژدی علی دایی برای این اسامی هم تکرار شود؟ آیا قرار است یک مهدوی کیا در تیم ملی داشته باشیم تا در روز مبادا و زمانی که شکست احتمالی در آغوش‌مان می‌کشد، خود را پشت این اسامی پنهان کنیم؟

آينده مبهم فردوسي پور و خياباني به دلیل حمایت از میرحسین موسوی


میللی حرکت دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸

: روزهاي گذشته روزهاي کم فوتبالي براي شبکه سه نبود و چندين مسابقه از چارچوب ديدارهاي مقدماتي جام جهاني 2010 و جام کنفدراسيون ها روي آنتن رفت، اما در هيچ يک از بازي ها صداي عادل فردوسي پور و جواد خياباني از تلويزيون شنيده نشد.

به نوشته اعتماد؛ چهارشنبه هفته گذشته اين قضيه کاملاً علني شد و هر دو مسابقه حساس آن روز (کره جنوبي- ايران و عربستان- کره شمالي) را مزدک ميرزايي گزارش کرد.

در هيچ يک از مسابقات جام کنفدراسيون ها هم اثري از اين دو گزارشگر باسابقه شبکه سه که معمولاً در گزارش مسابقات بيشترين سهم را بر عهده دارند، ديده نشد تا براي تمامي بينندگان شبکه سه مشخص شود براي خياباني و فردوسي پور اتفاقي افتاده است.

خياباني پيش از انتخابات به صورت علني از يکي از نامزدهاي اصلاح طلب حمايت کرد و دوشنبه هفته گذشته هنگامي که هزاران هوادار اين نامزد مورد نظر در راهپيمايي انقلاب تا آزادي شرکت کرده بودند باورشان نمي شد که جواد خياباني هم در کنار آنها حضور دارد. طبيعتاً با توجه به سياست هاي صدا و سيما طبيعي است که تلويزيون به خياباني روي خوش نشان ندهد.

داستان فردوسي پور با خياباني متفاوت است، هرچند برخي روزنامه ها غيبت فردوسي پور را به دليل مسائل سياسي دانسته اند و حتي از استعفاي اين گزارشگر محبوب خبر داده اند، اما اصل ماجرا اين نيست. پس از اعمال نظرهاي مديران شبکه سوم در آخرين برنامه 90 و حذف قسمت هايي از اين برنامه فردوسي پور ترجيح داده در اعتراض به اين اقدام مديران خود فعلاً با تلويزيون همکاري نکند و اتفاقات روزهاي اخير هم موجب شده اين گزارشگر فوتبال در اين روزها دور بودن از شبکه سه را به گزارش کردن فوتبال ترجيح دهد و در واقع استعفايي در کار نبوده است.

فردوسي پور به دليل پاره يي کدورت ها فعلاً نمي خواهد با شبکه سوم همکاري کند و شايد بتوان براي اين کار عادل واژه قهر را انتخاب کرد.

با اين حال وضعيت فردوسي پور هم مثل خياباني کاملاً مبهم است و معلوم نيست او چه زماني تصميم خود را عوض مي کند و به شبکه سوم باز مي گردد و اگر هم برگردد آيا تمايلي براي ادامه برنامه 90 دارد. به هر صورت با توجه به روحيات عادل او حاضر نخواهد شد با محدوديت هاي مدنظر مديران شبکه سه برنامه 90 را روي آنتن ببرد.

مطمئناً غيبت فردوسي پور و خياباني لطمه قابل توجهي به کيفيت برنامه هاي ورزشي شبکه سه وارد مي کند و معلوم نيست مديران اين شبکه براي برگرداندن اين دو مهره اصلي شان چه خواهند کرد. در اين ميان يکي از ابهامات بزرگ به برنامه 90 برمي گردد.

اگر در شروع ليگ نهم برنامه 90 پخش نشد يا با يک مجري جديد روي آنتن رفت اصلاً تعجب نکنيد؛ هرچند علي اصغر پورمحمدي مدير شبکه سوم ديروز تاکيد کرد 90 تعطيل نمي شود و با شروع ليگ دوباره روي آنتن مي رود.