به مناسبت درگذشت علی اشرف درویشیان، نویسنده ی زحمتکشان و تهی دستان ایران

 

علی‌اشرف درویشیان؛ نویسنده تهی دستان ولگدمالشدگان و مدافع پیگیر آزادی و عدالت اجتماعی چهارم آبانماه 1396 در تهران در گذشت.

علی اشرف درویشیان نویسنده اعماق جامعه بود وبه جرات میتوان گفت که هیچ نویسنده ایرانی نتوانسته فقر ومحرومیت را بمانند درویشیان به تصویر بکشد. اوبرای زدودن فقر ومحرومیت از جامعه چه در دوران رژیم پهلوی وچه در دوران حکومت اسلامی چه رنجها که نکشید. اودر تمام طول زندگی اش برای آزادی وعدالت اجتماعی وبرابری انسانها مبارزه کرده وخود را یک سوسیالیست میدانست.

علی اشرف ده ها عنوان کتاب چاپ شده دارد. داستان برای کودکان ونوجوانان، رمان ها وداستانهای کوتاه ، فرهنگ 19 جلدی افسانه های مردم ایران با همکاری رضا خندان مهابادی، اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای ک‍ردی، ف‍ره‍ن‍گ ک‍ردی ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی (ک‍ردی - ف‍ارس‍ی)

داستان‌های کوتاه او به زبان‌های انگليسی، آلمانی، فرانسوی، ترکی، عربی، کردی، ارمنی، نروژی و فنلاندی ترجمه شده است. نویسندگان آذربایجان ایران نیز بخشی از داستانهای اورا به ترکی آذربایجانی ترجمه کرده اند.

درویشیان در گفتگو با صفرخان (خاطرات صفر خان) نه تنها سی ودو سال مقاومت صفرخان در زندانهای محمد رضاشاه و خاطرات وی را ضبط می‌کند بل‌که بیوگرافی سازمان‌ها وگروهای سیاسی و دلاوران مبارز والبته نادمین را نیز که در طی چهار دهه گذرشان به زندان افتاده بود، به کمک صفرخان ثبت می‌کند واسامی اغلب آنهایی را که از زندان‌های شاه جان سالم بدر برده بودند ودر دوران جمهوری اسلامی اعدام شدند، مکتوب می‌کند، با این هدف که آیندگان بدانند که حکومت اسلامی چه بر سر مبارزان راه آزادی وعدالت اجتماعی آورده است.

علی اشرف درویشیان از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود. در اعلامیه کانون بمناسبت در کذشت علی اشرف به درستی آمده است که اوهیچ‌گاه و به هیچ بهانه‌ای بر سفره‌ی صاحبان قدرت ننشست؛ زیرا که آن را "خونین" می‌دانست. ..کوشش پیگیرانه‌ی او برای بازفعال کردن کانون نویسندگان ایران در سال‌های سراسر اختناق و آدم کشی دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی اوج کارنامه‌ی درخشان علی اشرف درویشیان بود. او نویسنده‌ی روشنفکر و مدافع آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا بود.

علی اشرف درویشیان درسال ۲۰۰۶ جايزه هلمن همت سازمان ديده بان حقوق بشر را دریافت کرد. اين جايزه به نويسندگانی تعلق می گيرد که در رژيم‌های مختلف، آثارشان سانسور و خود مورد سرکوب واقع شده اند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در گذشت علی اشرف درویشیان را به همسر و فرزندان و به دوستان ودوستداران وکانون نویسندگان ایران تسلیت می گوید.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

٢٨ اکتبر ٢٠١٧ ٦ آبان ١٣٩٦