اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

دررابطه با تحقیر وتوهین صدا وسیمای جمهوری اسلامی

 

درتاریخ 15 آبان ۱٣٩۴ برنامه  فیتیله که گویا جنبه آموزشی دارد و مخصوص کودکان ونوجوانان است ، نمایشی را پخش کرد که مضمون آن آنگونه که در بیانیه ی تهیه کننده ی فیتیله آمده« آموزش آستفاده مسواک» بوده است. 

در این نمایش توهین آمیز و در عین حال بسیار مبتذل ونازل که از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد پدروپسر ترکی را نمایش می دهند که از بوی بد اتاقشان شاکی هستند و می خواهند هتل را ترک کنند.  مسئول پذیرش هتل علت را جویا می شود و پدر و پسر علت را بوی بد و مشمئزکننده اتاقشان بیان می کنند. مسئول پذیرش وقتی به پسر نزدیک  می شود متوجه می گردد که بوی بدی از دهان پسر می آید. از پدر می پرسد مگر پسر شما مسواک نمی زند ........ 1

 

این نوع تحقیرها  وتوهین ها از طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به ملل غیرفارس زبان تازگی ندارد.  تهیه کنندکان برنامه برای خاموش کردن صدای اعتراض ترکهای ایران اطلاعیه ای صادرمیکنند وضمن توجیه کارشان طی یک عذرخواهی سر هم بندی شده تاکید می کنند که «اصالت بازیگران اصلی این برنامه از اقوام اصیل ایران همجون آذری، گیلک ولربوده وهیچگاه به خواستگاهی که از آن بر آمده اند توهین نمی کنند.». اینکه اصالت دست اندر کاران ویا بازیگران چیست در اصل تحقیر وتوهین صدا وسیمای جمهوری اسلامی به ترکها کوچک ترین تغییری نمیدهد.

گسترش اعتراضات تمامی ترکهای ساکن ایران در یکی دو روزگدشته علیه صدا وسیمای جمهوری اسلامی، سازمان صدا وسیما را مجبور کرد با فاصله دو روز(17 ابان 1394) باعجله وشتابزده اطلاعیه ای در محکوم کردن برنامه فیتیله  که گویا ناشی از«اشتباه»، «بیدقتی» و«عدم نظارت درست عوامل برنامه ساز وناظر مربوطه بوده» و«بخاطر این عدم بی دقتی ها صورت گرفته تا انجام بررسی های لازم و رسیدن به نتیجه نهایی پخش برنامه فیتیله فعلا متوقف میشود.». این عقب نشینی تاکتیکی صدا وسیمای جمهوری اسلامی نباید نیروهای دموکرات وبرابری طلب وآزادیخواه رااز مبارزه بی امان با رژیم نژادپرست وضد دموکراتیک جمهوری اسلامی باز دارد.

 

مدیر کل سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی توسط آقای خامنه ای انتصاب میشود. تمام سیاست گذاریهای صدا وسیما با مشورت وتائید «رهبر» انجام میگیرد. پاسخ گوی اصلی صدا وسیما «رهبر» جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی حکومتی تک ملیتی است، و تمامی ساختار سیاسی، اداری، نظامی، قضائی، قانوگذاری و آموزشی آن به زبان فارسی است، و اولویت آن در هر امری بر مناطق فارس زبان استوار است.

 

این بازتابی از یک سیاست رسمی نژادی است و سهو خطا ی چند فرد وبا ذهنیتی مبتذل نیست، این همان ادامه کاریکاتور سوسک  ترک زبان در...... فارس هاست که در روزنامه ایران در دوره احمدی نژاد منتشر شده بود که پست و بی مقدار بودن آذربایجانی ها را عنوان کرده و خواهان کوبیدن سر آنها شده بود.

 

وقتی اکبر عبدی در تلویزیون رسمی کشور عرب هارا مورد توهین قرار می دهد ، وقتی پزشکی بر روی تابلوی مطب خود در کرمانشاه  با نقل دو بیت اهانت آوری از فردوسی می نویسد که از پذیرش عرب ها معذ ور است.2

 

وقتی آخوند انگل و مفت خوری بنام دانشمند مدام بر بالای منبر به همه اهل تسنن در ایران ، یعنی عملا به به بلوچ ها و کردها و ترکمن ها درکشورانواع لاطائلات را حواله مدهد ،

وقتی  رئیس جمهور وفرهنگستان یک  کشور جز زبان فارسی را  خرده فرهنگ می نامد ،

وقتی در مراسم  شبیه سازی ماه محرم  در تهران ، امام حسین به زبان فارسی و شمر قرمزپوش  با قیافه مضحک ولهجه غلیظ  ترکی روستائی  حرف میزنند، 

 

اینها  همه نه سهو وخطا ، بلکه انعکاس یک سیاست رسمی بشکل یک ابتذال را به نمایش می گذارد. این شکل لومپنی خرده فرهنگ نامیدن خلق ها ی غیر فارس درایران است ومضمون مشترکی را حمل میکند

 

حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی نژاد پرست است. استناد بر نژاد آریائی و تحمیل زبان فارسی، خود یکی از خصلت های بارز نژاد پرستی است. ولی مبارزه با یک رژیم نژاد پرست، با بکارگیری همان ابزار نژادی، شیوه مناسبی از مبارزه با نژاد پرستی حاکم نیست. هر گونه شعاری علیه تمامی فارس ها، عملا بار نژادی پیدا می کند .نه همه فارس ها نژاد پرست هستند و نه همه ملت های تحت ستم، فارغ از نژادپرستی.

 

جنبش دموکراتیک وملی آذربایجان برای دست یابی  به حقوق ملی وشهروندی باید به ائتلاف گسترده ای با سکولارها، جنبش زنان، جنبش کارگران وزحمتکشان دست یازد ومتقابلا نیز مدافعان حقوق بشروسکولارها وجنبش زنان وجنبش کارگری برای دست یافتن به حقوق اولیه شان با ید با جنبش های ملل تحت ستم همدلی نشان دهند واز خواستها ی آنان حمایت کنند..

 اقعیت این است که مردم گرفتارآمده در چنگال رژیم آزادی  کش، آزادی ودموکراسی میخواهند.حکومت دینی نمی خواهند. جامعه سکولار میخواهند. زنان میخواهندحقوق برابر با مردان داشته باشند.حجاب اجباری نمیخواهند.آزادی پوشش میخواهند.میخواهند قوانین شرعی در رابطه با زنان برچیده شود.

ملیت های غیر فارس زبان ساکن درایران حقوق ملی وحقوق برابر شهروندی میخواهند ملل مظلوم ترک، کرد، عرب، ترکمن وبلوچ ازتعبیض ونابرابری بطورجدی رنج میبرند. اینها میخواهند سرنوشت خودشان را خودشان رقم بزنند ونمایندگان ملت فارس وازمرکز کسی برای اینها قیمومیت نکند.

میخواهند همه ملیت ها ازبرابری کامل برخوردار باشند ویک ملت ( فارسها) بربقیه آقایی نکند.میخواهند به زبان خودشان تحصیل کنند وزبانشان درمنطقه خودشان رسمی بشود. به زبان خودشان رادیو وتلویزیون داشته باشند. پارلما ن محلی داشته باشند. اولویتهای اقتصادی واجتماعی منطقه خودشان را خودشان تعیین کنند.باکشورهای همکیش وهمزبان رابطه اقتصادی، سیاسی وفرهنگی داشته باشند.

کارگران وکارمندان شاغل میخواهند حقوق مناسب ومکفی برای گذران خانوادهایشان دریافت کنند. امنیت شغلی میخواهند. میلیونها جوان بیکار کار میخوهند. بیکاری و فقر و فلاکت کمر کارگران وزحمتکشان را شکسته است . کارگران سندیکای مسقل میخواهند.

جمهوری اسلامی با خواستهای بحق وقانونی وانسانی اقشار وطبقات اجتماعی وملیت ها وزنان وجوانان به معارضه برخواسته است. رژیم کارمندان وکارگرانی را که حقوق معوقه شان را از کارفرما طلب میکنند باخشونت سرکوب میکند. کارگرانی که سندیکا میخواهند به بند میکشد. جمهوری اسلامی بجای اینکه برای جوانان بیکار کار فراهم کند عامدانه آنهارا به سوی اعتیاد سوق میدهد. در جمهوری اسلامی روشنفکران سکولار عملا فاقد حقوق شهروندی اند وپیوسته زیر فشار وکنترل ارگانهای اطلاعاتی وامنیتی هستند. اقلیت های مذهبی بویژه بهایی ها در رنج وعذاب اند ونه تنها از هیچ حقوقی برخوردار نیستند بلکه مدام مورد سوئ ظن هستنند. کار غیر مذهبی وبی دینان با کرامالکاتبین است.

بدین ترتیب تمام اقشار وطبقات اجتماعی ، ملیتهای غیر فارس زبان ، زنان، جوانان ورشنفکران خودشان را در مقابل جمهوری اسلامی میبینند. برای تغییر حکومت اسلامی اتحاد تمام نیروهایی که خودشان را در مقابل این رژیم می بینند ضروری است.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان    17 آبان 1394

1

https://www.youtube.com/watch?v=EFj-3SzUSVU

 

2http://www.fardanews.com/fa/news/414416

جنجال پلاکارد «ورود عرب ممنوع» پزشک ایرانی+ عکس

تصویری منتشره در شبکه‌های اجتماعی که پلاکردی با تصویر و اشعار نژادپرستی در ورودی یک مطب پزشک را نشان می‌دهد جنجالی جدید به راه انداخته است.

به گزارش «فردا»، در این پلاکارد که ادعا شده در مطب پزشکی در کرمانشاه است نوشته شده است: از پذیرش بیماران عرب معذویم.

 

سایت العربیه نیز با انتشار این تصویر گزارشی در مورد آن و کلیپ شاعری به نام مصطفی بادکوبه‌ای که علیه عرب‌ها شعر خوانده را منتشر کرده است

 

همچنین صفحه «اهم الاخبار» که یکی از صفحه‌های پرمخاطب عربی ایستاگرام است نیز بخشی از این گزارش را ضمن انتشار این عکس بازنشر داده است.

 

احساسات قومیت ‌گرایی افراطی پس از انتشار خبر تعرض ماموران عربستانی به دو نوجوان ایرانی در برخی از محافل و گروه‌های مجازی به شدت فراگیر شده است.

 

شعر نوشته شده بر روی تابلوی مطب

زشیر شتر خوردن و سوسمار

عرب را به جائی  رسیده است کار

که تاج کیانی کند آرزو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

 

http://www.fardanews.com/fa/news/414416