هشت مارس روز جهانی زن را به روز رزم زنان کشور بر علیه ترورهای شیمیائی، شکنجه و تجاوز به زنان زندانی و دفاع از زنانی که با اسید پاشی ها و گلوله های ساچمه ای گزمه های رژیم سلامتی و بینائی خود را از دست داده اند، بدل کنیم

امسال روز جهانی زن سال جنبش زن، زندگی، آزادی است.

سال دختران جوان و زنانی است که پیشاپیش مردان با به آتش کشیدن روسری هایشان به حجاب تحمیلی رژیم ضد زن اسلامی نه گفتند.

امسال سال زنانی است که با رزم بی امان خود و اهدای جانهای شیفته شان پایه های رژیمی را که از فردای انقلاب ۵۷ تبعیض جنسیتی را با تصویب قانون حجاب اجباری و با جاری ساختن قوانین قرون وسطایی شرعی تبعیض آمیز ضد زن بوجود آمد، به لرزه در آوردند.

امسال سال جنبش زنانی است که برای برابری جنسیتی و حقوق برابر با مردان نام ژینا را برگزیده اند. جنبشی که بر تارک آن نام زنان جوانی چون نیکا، حدیث ،‌سارینا، الناز و که پای کوبان و گیسو افشان به استقبال مرگ رفتند، می درخشد. زنانی که به رژیم مرگ، ترور، تجاوز به زنان زندانی و دختران نافرمانی که با گازهای سمی گزمه هایش هر روز مسموم می شوند، نه گفته و نامهایشان در تاریخ مبارزات زنان جهان جاودان شدند.

رژیم اسلامی که از سرکشی و نافرمانی دختران و زنان کشور - که خواهان حاکمیت بر تن و جسم و روح روان خویش و انتخاب شیوه ی زندگی دلخواه خود هستند - خشمگین است، مدت سه ماه است که برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ترساندن والدین دختران محصل توسط سازمانهای متعدد اطلاعاتی خود در بسیاری از شهرهای کشور از جمله در تبریز، اردبیل، ارومیه، خلخال و ... دست به ترور شیمائی زده و مدارس دخترانه و خوابگاه های دانشجویی دختران را عرصه ی جولان نیروهائی کرده است که پیش از این نیز زنان کشور را در زیرزمین های ارگانهای سرکوبی چون نهی از منکر، ارشاد و زندانهای متعدد شکنجه و به قتل رسانده اند.

 

ملت آذربایجان که پایبندی اش به سنت های مدرنیته، دفاع از آزادی زبانزد ایرانیها است و به عوان اولین ملتی که با فرمان مجلس ملی آذربایجان در سال 1325 شمسی برای اولین بار به زنان حق رای داده است، اینبار نیز با نافرمانی دختر دانش آموز اردبیلی اسرا پناهی، با بی پروایی و گیسو افشانی دختر ورزشکارش الناز رکابی و با زندگی خویی و مبارزه جویی دختر قهرمانش حدیث نجفی یکبار دیگر پایبندی اش را به مدرنیزم، آزادی زنان، دمکراسی خواهی و عدالت نشان داد.

تصادفی نبود که در کشاکش مبارزه ی مرگ و زندگی جنبش زن، زندگی، آزادی، منشور دموکراسی خواهان آذربایجان توسط تعداد کثیری از فعالین آذربایجانی داخل کشور برای پافشاری بر بخشی از خواست های به حق این جنبش - که طلبات بحق مردم آذربایجان نیز محسوب می شود - منتشر شد.

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان روز بین المللی زنان را به تمامی زنان ایران و به بویژه زنان آذربایجان تبریک می گوید.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان از تمامی فعالان دمکرات، عدالت طلب و ملی آذربایجانی دعوت می کند که در کنار و دوشادوش زنان و مردان مبارز ملیت های دیگر ایران این روز را به سمبل تداوم و تعمیق جنبش انقلابی کنونی کشور که هدف غائی آن رهایی از تبعیض های مختلف تحمیلی رژیم بر زنان و مردان کشور است، بدل کنند.

بدون سرنگونی رژیم اسلامی حاکم بر کشور که رژیم اعدامها، شکنجه ها، تجاوزها، اسید پاشی علیه زنان، گلوله های ساچمه ای و ترور شیمیائی است، رسیدن به آزادی و عدالت میسر نیست.

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

۷ مارس ۲۰۲۳ (شانزدهم اسفند 1401)