Divanü Lüğat it Türk - Kaşqarlı Mahmud

 محمود کاشغرى -  ديوان لغات الترک

 

 

Azərbaican Türkcəsində

1ci

2ci

3cü

4cü

5ci

Türkiyə Türkcəsində- Besim Atalay

1ci

2ci

3cü

4cü

 

Türkiyə Türkcəsində- S. T. Yurtsever

1 cild

 

 

Türkiyə Türkcəsində- A. Çiçeklli

1cild

 

 

Uyğur Türkəsində

1ci

2ci

3cü

 

 

Türkçe Dizin

1ci

 

 

Özbək Türkcəsində

1ci

2ci

3cü

 

 

Qazaq Türkcəsində

1ci

2ci

3cü

 

 

Farsca- Huseyn Sədiq

1ci

2ci

 

 

 

Farsca- İsimlər- Dəbir Səyaqi

1cild

 

 

 

Ərəb Dilində

3cild bir yerdə

 

 

Divanın İncələmələri- Bəy Hadı

1cild