Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatının

 “Federal İranın Milliyətləri Kongrəsindən” Ayrılması Haqqında

Bildiriş

1  -  Azərbaycan Fədral Demokrat Hərəkatı İranda yaşayan xalqların arxadaşlığına və əlbirliyinə, azadlıq və demokrasiyə çatmağın ayrılmaz tərkib hisсəsəi və şərti kimi. dərindən inandığına görə xalqların demokratik istəklərini hərzaman müdafiə edib və uğrunda mübarizə emişdir.

2  -  «Коngrеyе Melliyyəthayе İranе Fedеral»ın qurulduğu on ildən yuxarı meddətdə. təşkil edən əzasının çeşitli tərkibinə görə və « Kongrənin» təsvib etdiyi üsul ilə muğayır olmamaq şərti ilə müstəqil siyasət götürmələrində fərdi istiqlala sahib olmaları üzündən əməldə bir birinə uymayan siyasətlər « Kongrədə» hakim olmuş idi. O siyasətlərdən bir parası ilə ayaqlaşmamız və üzvlərdən bir parasının siyasi karakter daşıyan təmaslara girməsi və apardıqlari bir para siyasətlər ilə ayaqlaşmamamız aydındır.

3  -  İndi  « Kongrə»nin apardıği siyasətlərdə bir böyük dönüş gözömüzün qabağındadır. Bizcə bu siyasi dönüş İranın azadlıq və demokrasiyə sarı hərəkəti amacının və xalqların mənafeinin tərsinə gedir. Biz onu öz platform və üsulumuza muğayır bilirik.

4  -  « Demokratik İran Uğrunda» adli sonku bildirişimizdə elan etdiyimiz kimi Səudi Ərəbistanı. yarım əsrdən yuxari bölgənin irticaçı siyasətlərinin və bir sıra Ərəb ölkələrinin dağıdılmasının əsas mərkzi olmuşdur.

5  -  Təəsüflə « İran rdüstani Dokrat Partiası»nın son vaxtlarda Səudi Ərəbistana yaxınlaşmağa görə etdiyi hərəkətlər və onun ardıca iyirmi ildən sonra İranda Kürdlərin yerlşdiyi bölgələrdə silahli döyüşün yeni dövrünə başlamaq, Kürd xalqına heç nə qazandırmayacaqdır və İran xalqlarının demokratik qayğılarını oyatmaqla nəticələnməyəcəkdir. Tərsinə olaraq bu Kürdlərin yerləşdikləri bölgələrdə xalq arasında panık törətəmklə rdüstanda mədəni cəmiyyətin gəlişməsinin və boy atmasının qabağını kəsə bilər.

6  -  Biz indiki durumda İran rdüstanı Demokrat Partiasının İran içində silahlı əməliyyat aparması Arteşin (Ordunun) Pasdarların inqilabdan sonrakı dövərdə irtcai yürüşü qarşısında silahlı dirəniş və legal sayılan özünü müdafiədən mahiyyətcəsinə fərqlənir. Bu dönüş, qurtuluş savaşı ya demokrasi uğrunda vuruşmaq sayılmaz. Yalnız, bölgədə aparılan «Vəkaləti» savaşların bir tikəsində iştirak etməkdir. Bu savaşların evləri və tikintiləri xərabəliyə çevirməsinin başlıca maliləşdirni və əsas təməllərindən biri Səüdi Ərəbistanıdır, nəticəsi də yüzminlər günahsız insanın öldürülməsi və üstünə gəl milionlarca ailəsi dağılmış didərgin düşmüşlərdir. Düşmənimin düşməni zərurt olaraq hər şəraitdə və hər yerdə mənim dostum deyildir. Sayıq olmali. Çünkü təhlükə də elə burada daldalanıbdır.

7  -  Xalqların arxadaşlıq və əlbirlik etmələri üzrində dayanmaqla birlikdə, Kürd və Azərbaycan xalqlarının ortaq mübarizələri gələnəklərini və tarixini unutmadan (gözdən qaçırmadan), « Federal İranın millitləri Kongrəsində» qalmağımıza davam etməyi siasi pirənsiplərimizin tərsinə bilib və bununla da rəsmi olaraq oradan dışarı çıxmamızi bildirik.

Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatı

2016 cı il oktiabr ayını ilk günü