سال روز قیام ملی

 

 

خرداد سال گذشته مردم آذربایجان برای اعتراض علیه چاپ کاریکاتور موهنو تحریک آمیز در روزنامه رسمی دولتی ایران به خیابانها ریختند. دراین تظاهرات هزاران نفر در شهرهای مختلف آذربایجان شرکت کردند. تظاهرکنندگان خواستار مجازات عاملین و آمرین چاپ کاریکاتور ضد آذربایجانی را شدند.

 

مأمورین انتظامی بر خلاف انتظار و بجای مذاکره با تظاهر کنندگان وتلاش برای ریشه یابی این عمل تحریک آميز با آنها درگیر شدند، عده ای را مجروح و عده دیگر را دستگیر و روانه زندانها کردند.

 

اکنون از این حادثه فاجعه آمیز یکسال می گذرد. مسئولین روزنامه ایران نه تنها مجازات نشدند، بلکه بعد از چند ماه توقیف، انتشار آن از سر گرفته شد. در حاليکه هنوز هم عده ای از دستگیر شدگان در زندان ها بسر می برند. آزادی عمل رشنفکران و روزنامه نگاران آذربایجان محدود تر شده و بسیاری از نشریات آذربایجانی زبان ممنوع الانتشارگردیده اند. روند حوادث بعد از درگیری خرداد سال گذشته بهانه ای بود در دست مخالفین و معاندین ضد فرهنگ و زبان آذربایجانی.

 

بعد از این حادثه مأمورین وزرات آموزش و پرورش به نشر و انتشار دستورالعملهایی شدند که در ادارات آموزش و پرورش آذربایجان تدریس تنها به زبان فارسی انجام گیرد. معلمان حق ندارند به جز زبان فارسی به زبانهای دیگر تدریس و تفهیم کنند.

 

در بخشنامه 16 اوردبهشت 1385 مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند آمده است: "احتراما برابر با بررسیهای انجام یافته ( ی. ک. ی) از عوامل عمده افت تحصیلی در مدارس دو زبانه بودن دانش آموزان و عدم تدریس مواد درسی به زبان فارسی توسط معلمان محترم می باشد. و لذا شایسته است مدیران محترم ضمن توجیه همکاران محترم به اهمیت ضرورت تدریس به زبان فارسی بر نحوه عملکرد معلمان محترم نظارت کامل داشته تا حقوق برحق دانش آموزان ضایع نگردد." بدين طريق آقای حیدری مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند جای آقای محسنی رییس اداره فرهنگ آذربایجان شرقی در دوران سلطنت رضاشاه را گرفته است. ولی ایشان یک واقعیت تاریخی را فراموش کرده اند که حرکت زمان و خواستهای برحق مردم آذربایجان در شرایط کنونی بازگشت به قهقرا را محکوم کرده است. علت افت تحصیل در میان کودکان آذربایجان، تدریس اجباری زبان فارسی است و بس. ملت زنده حق دارد در خانه خود زندگی آزادانه داشته باشد و به زبانی که سخن می گوید درس به خواند. در چنین شرایطی نه افتی در میان خواهد بود و نه خیزش ملی برای دست یابی به زبان و فرهنگ خود.

 

مسئولین آموزش و پرورش ایران به این دستورالعملهای غلاظ و شداد بسنده نمی کنند. در همین رابطه در بخشنامه دیگری گفته می شود: " طرح ملی بررسی راهکارهای اجتماعی پاسداشت فرهنگ و زبانی فارسی تصویب شد." دبیر شورای اجتماعی کشور: " استفاده از واژه های بیگانه در فهرست غذا خوریها ممنوع شد." به گزارش گروه گروه اجتماعی ايسنا حجت الله ایوبی واژه های بیگانه را شبیخون فرهنگی دشمن می نامد. به نظر ایشان از این طریق ابعاد مختلف حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشور مورد تهدید است. به نظر آقای ایوبی بکارگیری اسامی خارجی و بیگانه ( اسامی ترکی در نامگذاری افراد، اماکن عمومی، شرکتها، غذا خوریها،، تبلیغات فروش کالاها و حتی مکاتبات رسمی اداره از مصادیق عمده شبیخون فرهنگی است که زبان و فرهنگ ایرانی اسلامی کشور را تهدید ميکنند.

 

از این دستورالعمل آقای ایوبی چنین بر می آید که ایشان نه در روز و روزگار نوین، بلکه در عهد عتیق زندگی می کنند. بیش از 20 میلیون آذربایجانی ترک زبان فرهنگ ملی خود را از کوره هلاکت بار دوران قدیم گذارنده و تا امروز آنرا حفظ، حراست و زنده نگهداشته و می دارد ومصرانه برای پویایی آن مبارزه می کند.

 

تصادفی نبود که مجلس ملی آذربایجان ( 1325-1324) قانونی را تصویب نمود که بر مبنی آن زبان آذربایجانی در تمام سطوح - فرهنگی، علمی در ادارات دولتی رسمیت پیدا کرد. مردم آذربایجان به همین خاطر گناه نابخشودنی مورد عتاب و خطاب روشنفکران ضد آذربایجانی قرار گرفته، با اعلام فتوی، از سران آمریکا خواستند که فرزند خلف رضاشاه را یاری نمایند و مردم آذربایجان را در جای خود بنشانند. چنین هم کردند.ژنرالهای آمریکائی ارتش دست نشانده شاهنشاهی را به آذربایجان گسیل داشته و هزاران آذربایجانی وطنپرست را کشتند و خانواده آنها را به جنوب ایران تبعید نمودند.

 

خيزش خرداد1385 اخطار دیگریست که نسل کنونی آذربایجان با تأسی از پدران خود در مقابل نیروهای ضد آذربایجانی به نمایش می گذاشتند.مسئولین آموزش و پرورش خیال می کنند که با صدور چند بخشنامه میتوان به گسترش، تعمیق و پویایی " فرهنگ غنی انسان ساز ایرانی" از طریق زبان و ادبیات فارسی نایل آمد. اما آقایان به این هم اکتفا نه میکنند و از صدا و سیما و ستگاههای دولتی می خواهد از ارسال پیام کوتاه به زبانهای لاتین جلوگیری کنند. يعنی تنها به زبان والفبای فارسی میان شهروندان فرهنگ سازی صورت گیرد.

 

در جهان کنونی، جهانی که قدرتمندترین دولت شوروی تجزیه شد و بجای آن 15 دولت مستقل تشکیل گردید. فدراسیون یوگسلاوی در نتیجه جنگ داخلی از هم گسیخته و از میان رفت. در فغانستان عقب مانده و عراق نسبتأ رشد یافته اقوام و ملل به حقوق ملی خود دست یافتند.

 

مردم ایران 150 سال است. برای آزادیهای دمکراتیک و حقوق ملی اقوام دست به انقلابهای خونین زده اند. انقلاب بهمن بزرگترین و خلقی ترین تحولی بود که در جامعه ایران صورت گرفت. ماده 15، 19 و 48 نخستین گامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده است. مردم آذربایجان در مرحله کنونی خواستار اجرای این مواد هستند و هچ ضرورتی هم وجود ندارد که جوانان آذربایجانی مورد تعرض قرار گرفته و وزارات آموزش و پرورش از آنها به خواهد که حتما زبان فارسی را یاد بگیرند.این بی عدالتی در جهان کنونی برای هچ ملت متمدن قابل تصور نیست. بنابراین با اعمال فشار و یا تلقین ضرورت تدریس زبان فارسی نمی توان جلوی خواست طبیعی مردم آذربایجان را گرفت. مقامات مسئول با یستی درایت بخرج دهند و با تعقل به این مسئله برخورد نمایند.

 

فرقه دموکرات آذربایجان

خرداد 1386