اعلام حمايت از تظاهرات عليه رژيم جمهوري اسلامي ايران در استكهلم

بدينوسيله ما از اعضا و طرفداران سازمانهاي زير مجموعه "كنگره مليتهاي ايران فدرال"  و كليه انسانهاي طرفدار حقوق بشر خواهان بلند كردن صداي خود عليه استبداد حاكم  در ايران و كليه اشكال ستم ملي، جنسي و  ديني هستيم.

"كنگره مليتهاي ايران فدرال" بطور سراسري دعوت به مداخله مليتهاي مختلف در رقم زدن سرنوشت خودشان در مبارزه براي آزادي و دموكراسي نموده است. واحد كشوري سوئد "كنگره مليتهاي ايران فدرال"  نيز بطور مشخص از تظاهرات اعلام شده از سوي "جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران" به تاريخ 11 فوريه 2010 اعلام حمايت ميكند.

سازمانها و احزاب سياسي عضو واحد كشوري سوئد:

جنبش فدرال دموكرات آذربايجان

جنبش ملي بلوچستان ايران

حزب دموكرات كردستان ايران

حزب كومله كردستان ايران

حزب مردم بلوچستان ايران

حزب همبستگي دموكراتيك الاهواز

زمان برگزاي تظاهرات:پنج شنبه 11 فوریه ساعت 17 بعد از ظهر
مکان: میدان مرکزی شهر استکهلم سرگل توری